СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2019 РОКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2019 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 липня п.р., за оцінкою, становила 902,0 тис. осіб.

У січні–червні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 2395 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1880 та 515 осіб).

Кількість живонароджених у січні–червні п.р. становила 4068 осіб, померлих – 5948 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці липня п.р. становила 6,1 тис. осіб і порівняно з кінцем червня п.р. зменшилася на 2,2%.

Майже половину (48,2%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці липня п.р. становила 1768 одиниць, що на 22,3% більше у порівнянні з червнем п.р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець липня п.р. порівняно з кінцем червня п.р. зменшилося на 1 особу, а порівняно з кінцем липня 2018р. не змінилося і становило 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які в липні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в липні п.р. збільшився порівняно з червнем п.р. на 6,1% і становив 3005 грн, що на 28,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–липень п.р. становила 7758 грн і зросла порівняно з січнем–липнем 2018р. на 17,4%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–липень п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 109,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом липня п.р. зменшилась у 8,5 раза або на 1356,2 тис.грн і на 1 серпня п.р. становила 180,2 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на
1 серпня п.р. становив 0,02% від фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,04% на підприємствах промисловості до 0,2% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

На 1 серпня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами промисловості (40,9%) та оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (59,1%).

На економічно активні підприємства області припадало 40,9% загальної суми боргу та 59,1% – на підприємства-банкрути.

Протягом серпня п.р. заборгованість перед працівникам економічно активних підприємств зменшилася у 19,4 раза або на 1359,1 тис.грн і на
1 серпня п.р. становила 73,7 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на підприємства промисловості Вижницького району.

Соціальний захист

У січні–липні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 58618 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні п.р. становила 14946,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні п.р. становив 77,9 грн (у липні 2018р. – 36,3 грн).

У липні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 41783 домогосподарства.

Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–липні п.р. призначено 12152 домогосподарствам.

У січні–липні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 42444,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в липні п.р. становив 2946,5 грн (у липні 2018р. – 3515,0 грн).

У cічні–липні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1241,8 млн.грн, що становило 102,3% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у січні–липні п.р. становив 102,6% (у січні–липні 2018р. – 104,3%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,5%. Суттєво подорожчали фрукти (на 26,1%), цукор (на 12,7%) та овочі (на 10,0%). Крім цього зросли ціни на хліб (на 9,8%), сир і м’який сир (творог) (на 5,5%), масло (на 5,2%), рибу та продукти з риби (на 4,2%), м’ясо та м’ясопродукти (на 2,9%), макаронні вироби (на 1,5%), молоко (на 0,1%). У той же час знизились ціни на яйця (на 44,0%) та олію соняшникову (на 3,3%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,9%) викликане збільшенням вартості послуг лікарень (на 6,0%) та амбулаторних послуг (на 4,4%).

У сфері освіти ціни зросли на 0,3% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%), дошкільної та початкової освіти (на 1,0%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива також стали дешевшими на 5,3%, що зумовлено зменшенням розміру плати за природний газ (на 17,1%). В той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 14,0%), водопостачання (на 6,5%), витрати на утримання та ремонт житла (на 1,1%).

Відбулося зниження цін на послуги транспорту (на 1,8%) за рахунок зменшення вартості палива та мастил (на 5,8%) та транспортних засобів (на 4,0%). Водночас спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 39,3% та на 0,7% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 103,5%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 106,7%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,1%, у переробній промисловості – 107,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. склав 115,9%.

Порівняно з січнем–липнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 33,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,8 раза, у виробництві одягу – на 15,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 94,9%, т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 95,3%.

Індекс промислової продукції в січні–липні п.р. проти січня–липня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 92,1%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 96,0%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 99,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 93,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 66,6%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. склав 150,6%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 128,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. індекс промислової продукції склав 98,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії –97,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні п.р. порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 104,0%, індекс продукції рослинництва – 108,7%, індекс продукції тваринництва – 101,2%.

На 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в області зібрано на площі 53,9 тис.га, що на 36,9% більше, ніж на 1 серпня 2018р. або 73,9% від посіяного (проти 58,5% торік). Валовий збір зерна склав 217,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 23,7% більше, ніж на 1 серпня 2018р., у т.ч. у підприємствах – 137,0 тис.т (на 29,9% більше), у господарствах населення – 80,4 тис.т (на 14,3% більше).

На 1 серпня п.р. господарствами усіх категорій зібрано також
24,0 тис.т ріпаку озимого (на 10,9% менше, ніж на 1 серпня минулого року), 45,3 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,9% менше), 32,9 тис.т плодів та ягід (на 2,8% менше). Майже весь обсяг картоплі, овочів та плодоягідної продукції отримано господарствами населення, ріпаку озимого, навпаки, лише підприємствами.

У січні–липні п.р. господарствами всіх категорій вироблено
29,4 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 3,5% більше, ніж у січні–липні 2018р., 144,3 тис.т молока (на 4,9% менше), 223,5 млн.шт яєць (на 5,2% більше) та 91,6 т вовни (на 2,3% менше).

За розрахунками, на 1 серпня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 94,7 тис. голів великої раготої худоби (на 4,9% менше, ніж на 1 серпня 2018р.), у т.ч. 51,6 тис. корів (на 4,1% менше), 169,9 тис. свиней (на 7,8% більше), 57,2 тис. овець та кіз (на 0,5% більше), птиці – 4,4 млн. голів (на 9,0% більше).

Будівництво

У січні–липні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив
869,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. – 121,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 87,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 9,1% та 3,1% відповідно.

У січні–червні п.р. в області прийнято в експлуатацію 270,4 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 78,1% − в одноквартирних будинках, 21,9% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з січнем–червнем 2018р. збільшилась у 3,6 раза.

Прийнято в експлуатацію 2195 квартир. Середній розмір квартири становив 123,2 м2 загальної площі.

Крім того, у січні–червні п.р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею
11,7 тис. м2, що в 5,1 р.б., ніж у січні–червні 2018р.

Капітальні інвестиції

У січні–червні п.р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1496,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 25,7% більше, ніж у січні–червні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основну частку капітальних інвестицій за видами активів (79,4% від загального обсягу) становили інвестиції в нові активи, в які спрямовано 1188,7 млн.грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію становили 138,4 млн.грн (9,2% від загального обсягу), витрати на капітальний ремонт – 137,0 млн.грн (9,2%), витрати на активи, які були у використанні – 32,2 млн.грн (2,2%).

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються кошти населення на будівництво житла та власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно відповідно 33,6% та 27,2% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 15,7% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 5,7%, кредитів банків та інших позик – 2,2%, інших джерел фінансування – 15,6%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності більше половини від загального обсягу капіталовкладень (51,6%) спрямовано в будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками в січні–червні п.р. освоєно 772,2 млн.грн капітальних інвестицій.

Промисловими підприємствами освоєно 193,4 млн.грн або 12,9% від загальнообласного обсягу інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів у січні–червні п.р. становив 105,2 млн.дол. США, імпорту – 93,4 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 11,0%, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо становило 11,8 млн.дол. (у січні–червні 2018р. також позитивне – 33,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,13 (у січні–червні 2018р. – 1,54).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 88 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
78,7 млн.дол. або 74,8% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–червня 2018р. на 5,9 млн.дол.

Найсуттєві експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини та Молдови.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 56,6 млн.дол. або 60,6% від загального обсягу і збільшився проти січня–червня 2018р. в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Італії та Болгарії, серед інших країн світу – з Туреччини, Китаю та Російської Федерації.

Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

У січні–червні п.р. експорт послуг становив 18715,2 тис.дол. США, імпорт – 1631,4 тис.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт збільшився на 5,8%, імпорт – на 21,6%. Позитивне сальдо становило 17083,8 тис.дол. (у січні–червні 2018р. також позитивне – 16344,2 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами  з 69 країн світу.

У січні–червні п.р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 7640,1 тис.дол. (40,8% від загального обсягу експорту). Послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг надано на 912,8 тис.дол. (26,3%); послуг, пов’язаних з подорожами – на 3332,7 тис.дол. (17,8%); транспортних послуг – на 2606,6 тис.дол. (13,9%); ділових послуг – на 192,3 тис.дол. (1,0%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 13033,3 тис.дол. або 69,6% від загального обсягу експорту та збільшився проти відповідного періоду 2018р. на 370,0 тис.дол. або на 2,9%.

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії, Нідерландів, Індії  та Канади.

Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше було отримано ділових послуг – на 656,9 тис.дол. (40,3% від загального обсягу імпорту послуг) та транспортних – на 359,3 тис.дол. (22,0%).

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Фінляндії, Польщі, Німеччини та Туреччини.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 1381,1 тис.дол. або 84,7% від загального і збільшився проти відповідного періоду 2018р. в 1,6 раза.

У січні–червні п.р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 5703,3 тис.дол. США.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 1 липня п.р. становив  51881,0 тис.дол. З країн ЄС внесено 45292,1 тис.дол. (87,3% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 6588,9 тис.дол. (12,7%). З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з
38 країн світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Кіпр, Румунія, Німеччина, Італія, Ізраїль, Австрія, Туреччина та Естонія, на які припадало 87,8% від загального обсягу прямих інвестицій по області.

Майже половина (43,4% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості – 22494,2 тис.дол.

Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликала сфера операцій з нерухомим майном, в якій акумульовано 12655,2 тис.дол. (24,4% від загального обсягу прямих інвестицій), підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9842,2 тис.дол. (19,0%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–липні п.р. становив 8513,5 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–липень п.р. у порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 100,0%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 4528,4 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–липня 2018р. на 0,1%.

Транспорт

У січні–липні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 817,3 млн.ткм. У порівнянні з січнем–липнем 2018р. вантажооборот збільшився на 18,9%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–липні п.р.становив 1465,0 тис.т, що на 12,9% більше від обсягу січня–липня 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 510,7 млн.пас.км, що на 6,4% менше від обсягу січня–липня 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 33,0 млн пасажирів, що порівняно з січнем–липнем 2018р. менше на 8,7%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 419,8 млн.пас.км або 82,2% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 16,8 млн пасажирів або 50,8%. Порівняно з січнем–липнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 7,0%, обсяги пасажирських перевезень – на 13,2%.

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Від Новини

Українські новини - UNIA MEDIA