Верховна Рада України зареєструвала законопроект про повернення чоловіків додому тих хто підлягає мобілізації у військовий стан з закордону на протязі 15 днів

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону

України «Про правовий режим воєнного стану» щодо встановлення
відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в
Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

І. Розділ XIV Особливої частини Кримінального кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею
такого змісту:
«Стаття 337-1
. Невиконання вимог закону щодо повернення в Україну
після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях
1. Невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних
причин після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях
особою, яка згідно з законом підлягає призову на військову службу під час
мобілізації, іншої особи, яка відповідно до закону зобов’язана повернутись в
Україну із-за кордону, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. У Законі України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст.-250 із наступними змінами) внести

такі зміни:
1) доповнити частину першу статті 6 пунктом 6) такого змісту:
«6) термін повернення в Україну осіб, визначених статтею 10-1 цього
Закону»;
2) пункт 6) частини першої статті 6 вважати пунктом 7).
3) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
«Стаття 10-1
. Забезпечення функціонування сил оборони України, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану
1. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану
особи, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час
мобілізації, а також члени Кабінету Міністрів України, керівники органів
державної влади та їх заступники, народні депутати України, сільські, селищні,
міські голови, працівники правоохоронних органів України, судді, судді
Конституційного Суду України, прокурори, які перебувають за межами України,
за відсутності поважних причин, передбачених частиною другою цієї статті,
зобов’язані повернутися в Україну.
2. Поважними причинами у випадку, передбаченому у частині першій цієї
статті, є заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи,
аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини,
які перешкоджають виїзду з країни перебування.
3. Строк повернення осіб, зазначених у частині першій цієї статті,
становить п’ятнадцять днів з дня введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях, якщо в указі Президента України про введення воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях не визначено інший строк»;
4) статтю 28 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2
. Під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від
24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», особи,
зазначені у статті 101
, зобов’язані повернутися в Україну не пізніше, ніж через
пʼятнадцять днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України та Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог
закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або
в окремих її місцевостях».
3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.