100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19

Пропонуємо вашій увазі, проєкт «Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19»

Реалізується ГО «Батьки за вакцинацію» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програм «Соціальний капітал» i«Громадське здоров’я», україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», за участі Кластеру «Перспективи розвитку східних регіонів України» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та інформаційної підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Погляди та ідеї, представлені в збірнику, належать авторам і не обов’язково відображають погляди Міжнародного фонду «Відродження», Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, а також Україно – швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти».

Автори:

ФЕДІР ЛАПІЙ, к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфек- ційних хвороб та дитячої імунології Національного універ- ситету охорони здоров’я Vкраїни ім. П.Л. LLупика, лікар- інфекціоніст, голова Національної технічної групи експер- тів з питань імунопрофілактики.

ІРИНА ВОЛОШИНА, д.мед.н., професорка кафедри сімей- ної медицини, терапії, кардіології та неврології факультету післядипломної освіти Запорізького державного медично- го університету.

ДАР’Я ОЗЕРНА, біологиня, медична блогерка.

І. ВАКЦИНИ ПРОТИ COVID-19                                                     9

 1. Які типи вакцин проти COVID-19 зараз розробляють

та використовують у світі?………………………………………………………… 11

 • Чому розробляють декілька типів вакцин проти COVID-19?                12
 • Що означас «інактивована» вірусна вакцина проти

COVID-19?……………………………………………………………………………….. 13

 • Що означас «атенуйована» вакцина проти COVID-19?                          14
 • Що означас «субоди нична» білкова вакци на проти

COVID-19?                                                                                             14

 • Що таке вакцини на основі вектору, який  реплікусться?                    14
 • Що таке вірусоподібн i частки (virus-like particles, VLP)?                    14
 • Що означас вакци на проти COVID-19 на основі вірусного вектору, який НЕ реплікусться?…………………………………………………………………………………………. 15
 • Що означас вакци на проти COVID-19 на основі

нуклеїнових кислот?                                                                            15

 1. Я к діють вакцини  на основі нуклеїнових кислот?                           16
 2. Чи с технології виготовлення вакцин на основі нуклеїнових кислот проти COVID-19 сучасними

чи ïx використовували й раніше?……………………………………………….. 17

 1. V чому різниця між різними векторними вакцинами

проти CoVID-19?………………………………………………………………………. 17

 1. Коли почали використовувати векторні вакцини?

Чи був час перевірити цю технологію раніше?                                   18

 1. В чому різниця між вакцинами різних

країн-виробників?                                                                                 18

 1. Які вакци ни отримають українці?                                                     19
 2. Детальн іше про вакцини, які отримають українці………………………… 19
 3. Де прочитати інструкцію до вакцин проти COVID-19,

які заресстровані в Vкраїні?……………………………………………………… 21

 1. Чи вакцини, які дозволені до використання в Україні,

схвалені ВООЗ?……………………………………………………………………….. 21

 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИН ПРОТИ COVID-19                        23
 2. Що таке «імуногенність» вакцин? Це те саме,

що «ефективність»?                                                                             23

 • Що таке «ефективн ість» вакцин?                                                         23
 • Як визначають ефективність вакцини (в сенсі vaccine

efficacy)?…………………………………………………………………………………. 24

 • Ефективність певної вакцини — це те, наскільки

вакциновані люди рідше хворіють за невакцинованих?……………….. 24

 • Чому потрібно пройти вакцинацію проти COVID-19?…………………….. 24
 • Чи захищас вакцина АstгаZепеса/Ковішелдтм

від нових варіантів вірусу SARS-CoV-2?………………………………….. 25

 • Я кщо я вакцинуюся АstгаZепеса/КовішелдТМ,

то не заражуся вірусом SARS-CoV-2 i нікого не заражу?……………….. 25

 • Чи може здорова людина бути «носісм» вірусу

SARS-CoV-2 п ісля вакцинації проти COVID-19? Чи зупинить вакцинація проти COVID-19 передачу вірусу від однісї

людини до іншої?                                                                                 26

 • Наскільки довго проведена вакцинація проти COVID-19 забезпечус захист від даної інфекціі?                                                                                                        27
 • Навіщо мені взагалі вакцинуватися проти COVID-19?

Адже у більшості людей хвороба перебігас легко!…………………… 27

 • Який імунітет тривае довше — набутий після хвороби

COVID-19 чи здобутий внаслідок вакцинації?                              …..     27

ЗО. Чи потрібно проходити ревакцинацію після вакцинації

проти COVID-19?……………………………………………………………………… 28

 • Людина не мала щеплення, не хворіла досі,

але проконтактувала з людиною, яка точно хворіс

на COVID-19. Чи варто робити екстрене щеплення?                     28

 • Чи може захворіти на COVID-19 вакцинований проти даної інфекціі?…………………………………………………………………………………………. si
 • Чи допоможе вакцинація зупинити пандемію COVID-19?…………….. 29
 • Чи може вакцинація проти інших інфекційних хвороб

захистити від COVID-19 a6o запобігти тяжкому перебігу?              ЗО

 • Я кі докази того, що щеплення вакциною проти COVID-19

зменшус поширення вірусу SARS-CoV-2 серед людей?                     30

 • Скільки тривас імунітет, який викликають вакцини проти

COVI D-19?                                                                                                                    ЗО

Pfizer-BioNTech проти COVID-19?                                                     31

 1. БЕЗПЕЧНІСТЬ ВАКЦИН ПРОТИ COVID-19                            32
 2. Чи безпечні вакцини на основі мPHK? Якщо мова йде

про нову технологію, чи можемо ми бути впевнені в їхній

безпечності?……………………………………………………………………………. з2

4o. За яких обставин вакцина проти COVID-19 може бути

відкликана з використання?                                                              32

 • Чи с статистичні дані (відсоток від кількості вже

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19щеплених) побічних дій?

проти COVID-19?……………………………………………………………………… 34

 • Чи с наразі підстави вважати небезпеч ними вакцини проти COVID-19, які використовують для масової

вакцинації в світі та Україні?                                                               35

 • Чи зафіксовані побічні реакції при застосуванні вакцин

проти COVID-19?                                                                                35

 • Які  побічні ефекти вакцини КомірнатіТМ   виробництва

Pfizer-BioNTech?                                                                                   35

 • Чи може після застосування вакцин проти COVID-19 виникнути така побічна реакція, як параліч лицьового

нерва, a6o інша специфічна побічна реакція?    .                      .. 36

 • В яких випадках після проведення щеплення потрібно

негайно звернутись до лікаря?………………………………………. 36

вакцинації проти COVID-19?                                                              з7

 • Які найпоширеніші побічні реакції були після вакцинації

Ковішелдтм?                                                                                       37

 1. ПРАВИЛА TPAHCПOPTVBAHHЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ВАКЦИН ПРОТИ COVID-19                                                       38

 • За якої температури треба перевозити i зберігати

векторні вакцини проти COVID-19?                                                  38

 • Чи можна заморожувати векторні вакцину проти

COVID-19 КовішелдТМa6o інші вакцини від AstraZeneca?                     38

 • 3 флакону вакцини Ковішелдтм взяли першу дозу.

Як тепер зберігати цей флакон?                                                      38

 • Як довго можна використовувати такий «відкритий»

флакон з вакци ною Ковішелдтм?                                                         39

 • Я к зберігати інактивовану вірусну вакцину проти

COVI D-19?                                                                                                                    39

 • Чи можна заморожувати вірусну вакцину проти COVID-19 КоронаВак     ?                      39
 • Чи с на флаконах з вакциною термоіндикатори?                         39
 • Протягом якого часу можна зберігати мPHK-вакцину

Комірнатітм проти COVID-19 після ïx розморожування?                39

 • Скільки можна зберігати заморожену мРНК-вакцину

Комірнаті     ‘?………………………………………………………………………….. 4O

 • мРИК-вакцину Комірнатітм  від  Pfizer-BioNTech дістали з наднизької температури зберігання та розморозили.

Чи можна ïï заморозити знову?                                                           4O

 • СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19                             41
 • За якою схемою проводять вакцинацію проти COVID-19?………….. 41
 • Скільки доз вакцини проти COVID-19 необхідно отримати

для ефективного захисту?……………………………………………………. 41

 • Чи всі вакцини проти COVID-19, які дозволені

(станом на кінець березня 2021 року) для застосування

в Vкраїні, треба вводити двічі?……………………………………………….. 41

 • Яка рекомендована доза вакцини та схема щеплення

вакци ною Ковішелдтм?                                                                      42

 • Я ка рекомендована доза вакцини Комірнатітм

від Pfizer-BioNTech?…………………………………………………………………. 42

7o. Я ка рекомендована доза вакцини КоронаВактм

від Sinovac?                                                                                          42

 • Куди слід колоти вакци ну Ковішелдтм від AstraZeneca?……………….. 42
 • Куди слід колоти вакцину Комірнатітм   від Pfizer-BioNTech?       . 42
 • Куди слід колоти вакцину КоронаВактм від Sinovac?…………………….. 43

T4. Чи можна замінити другу дозу однісї вакцини проти

COVID-19 дозою будь-якою іншої вакци ни проти COVI D-19?………. 43

T5. Тобто якщо треба вводити другу дозу, а немас вакцини того ж виробника, то вколоти вакцину проти COVID-19

іншого виробництва не можна?                                                    43

Тб. Другу дозу вакцини треба колоти в те саме плече,

що й минулого разу, чи в інше?…………………………………………………….. 43

T7. Треба було ввести другу дозу згідно зі схемою вакцинації, але це не зробили вчасно. Що робити? Починати

вакцинацію з самого початку?……………………………………….. 43

 • ПЕРІОДИ ДО ТА ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВАКЦИН

ПРОТИ COVID-19                                                                       44

T8. Навряд чи скоро мене вакцинують — я не в пріоритетній категорії. Що робити, аби не заразитися коронавірусоМ?                                                                                       44

79. Коли мене вакцинують, уже можна буде ходити

без маски i бувати в натовпі?                                                            44

8o. Чи треба перевіряти наявність антитіл проти вірусу

перед тим, як вакцинуватися?                                            45

 • Чи можна керувати автомобілем після вакцинації

COVID-19?………………………………………………………………………………. 45

 • Чи можна приймати душ чи ванну після вакцинації?                    45
 • Чи можна вживати алкогол ь після вакцинації?…………………………….. 45
 • Чи можна після вакцинації зробити ПЛР-тест на вірус SARS-CoV-2 та отримати позитивний результат

саме через вакцину?                                                                            45

 • Чи треба перед вакцинацісю робити обстеження чи аналізи, як-от загальний аналіз сечі чи крові,

a6o міряти тиск?………………………………………………………………………. 46

 • Чи можна вводити вакцини проти COVID-19 одночасно

з іншими вакцинами?……………………………………………………………….. 46

 • Пробили вакцинацію від COVID-19. Коли можна робити

іншi, планові щеплення?……………………………………………………………. 46

 • Провели щеплен ня від іншої інфекційної хвороби.

Коли тепер можна вакцинуватися від COVID-19?…………………………. 46

 • Пробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби

(приміром, від сказу). Чи можна ïï робити i коли?                               47

 • Ввели вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій

з інтервалом, меншим за 14 днів. Чи спрацюють вакци ни?              47

 • В людини с антитіла до вірусу SARS-CoV-2.

Значить, с захист, чи не так?…………………………………………………….. 47

 • Чи можна вакцинуватись одночасно від коронавірусу

i грипу?                                                                                                47

 • Дитина перехворіла на COVID-19 в два місяці.

Коли ïï можна планово вакцинувати?………………………………….. 48

 • Людина перехворіла на COVID-19. Коли i чи доцільно

ïï вакци нувати проти цісї хвороби?                                                     48

 • С антитіла IgG проти SARS-CoV-2. Який рівень антитіл

треба мати, щоб не довелося вакцинуватися?…………………………….. 48

 • Людина хворіла на COVID-19 та отримувала

реконвалесцентну плазму. Чи треба робити щеплення?……………….. 49

 • Вакцинована людина захворіла на COVID-19. Як лікувати?               49
 • ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ВВЕДЕННЯ ВАКЦИН

ПРОТИ COVID-19                                                                       5O

 • Кому не можна робити щеплення проти COVID-19?                            5O
 • Чи можна вакцинувати дітей та підлітків?                                          5O
 • Чи треба робити ПЛР-тест на вірус SARS-CoV-2

перед вакцинацісю? А раптом я хворію?                                           51

 1. V людини інкубаційний період COVID-19 чи уже явна хвороба. Чи безпечною с вакцинація проти COVID-19

В TEtKOM  |ЭEtЗl”v.                                                                                                          51

 1. Чи с протипоказання до вакцинації людей

старшого віку 6s+?…………………………………………………………………… 51

 1. В людини с системні захворювання. Які застереження

щодо вакцинації?                                                                              51

 1. Людина вакцинована, але заразилася, i зараз в неї

інкубаційний період. На що чекати?…………………………………………… 52

 1. Чи можна робити щеплення проти COVID-19

через  тиждень після перенесеної ГРВІ?…………………………………….. 52

 1. Чи можна вакци нувати проти COVID-19

віл-позитивних людей?………………………………………………………….. s2

 1. В людини — бронхіальна астма. Чи можна робити щеплення проти COVID-19? Це питання хтось

досліджував?…………………………………………………………………………… 52

 1. Чи можна проводити вакцинацію проти COVID-19 людям з хронічним лейкозом в ремісії, яким

проводять протипухлинну терапію?                                             53

 1. Які с обмеження щодо вакцинації проти COVID-19

осіб з алергісю в анамнезі?                                                              53

 1. А що робити, якщо я не знаю, чи е в мене алергія

на щось зі складу вакцини?                                                           54

 1. В мене алергія на пилок чи пил. Мені можна

вакцинуватися проти COVID-19?……………………………………………. 54

 1. В складі вакцини Комірнатітм від Pfizer-BioNTech

с якийсь «поліетиленгліколь». Що це?                                             54

 1. Чи безпечно вводити людині поліетиленгліколь?……………………. 55
 2. Де ще застосовують поліетиленгліколь?…………………………………. 55
 3. ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 ЛЮДЕИ ЗІ СУПУТНІМИ ПАТОЛОГІЧНИМИ СТАНАМИ ТА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ АБО ГРУДНОГО

ВИГОДОВУВАННЯ                                                                      56

 1. Чи можна вагітним жінкам вакцинуватися?                                         56
 2. Ввели першу дози вакцини, а потім жінка завагітніла.

Як бути з другою дозою вакцини?                                        57

 1. Чи треба про всяк випадок перед щепленням

робити тест на вагітність?                                                                  57

 1. Жінка годуе грудьми i мае вакцинуватися.

Чи треба переривати ГВ після щеплення?                          57

 1. Як вакцинують вагітних медпрацівниць?                                        57
 2. Чи можна вакцинувати людей з онкологічними

хворобами?……………………………………………………………………………. 57

 1. Чи с визначений порядок вакцинації людей

з онкологічними хворобами?                                                            58

 1. Я к вакцинують проти COVID-19 людей з автоімун ними захворюваннями?                                                                                                        58
123. Я к правильно вакцинувати проти COVID-19 осіб з тяжкими порушеннями згортання крові (коагулопатіями)?   59 124. Людину один раз вакцинували проти COVID-19, а потім вона захворіла. Чи треба колоти другу дозу вакцини? якi-to так, то коли*     59 IX. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВАКЦИНАції ПРОТИ COVID-19   60 125. Хто підлягас пріоритетн ій вакцинації проти COVID-19? 6O 126. Хто платить за вакцинацію медичних працівни ків, i чи вакцинація проти COVID-19 с добровіл ьною? …………………….   61 127. Чому існують пріоритетні групи для вакцинації проти COVID-19 та етапи проведення вакцинації?        ………………….   61 128. Я к вакцинуватимуть в Vкраїн i? 61 129. Я к буде організований процес вакцинації? 62 13o. Чи буде доступною вакцинація проти COVID-19 Російською Федерацісю територіях?                . . . . ………….   63 131. Що таке мобільна бригада з вакцинації i хто до неї входить? 63 132. Я к будуть розподіляти вакцини проти COVID-19 регіонами Vкраїни?      . .. ……… .. ……… .. ……… .. ……… .. …… .. ……… .. ..   63 Скільки додаткових пунктів щеплення створять?             …    …. ..Людина входить до пріоритетної групи вакцинації. 64 Але коли була ïï чи його черга вакцинуватися, Чи можна зробити це пізніше?                         . .         . ……. .   64 135. Чи видаватимуть «паспорти вакцинації»? Які документи підтверджуватимуть щеплення?   ………………………   64 136. Що таке механізм COVAX?   64 137. Коли i що дасть Україні ініціатива COVAX?   65 J38. Що робить держава для отримання вакцин проти COVID-19?     65 139. Вакцини слід перевозити відповідно до певних Як це забезпечать?                   ……………………………… вимог.   65    

Для громадян України на тимчасово окупованих з об’єктивної причини не змогла зробити щеплення.

 1. Як ресструють в Vкраїні вакцини проти COVID-19?…………………………. 66
 2. Як відмовитися від вакцинації?…………………………………………………. 66
 3. Чи може лікар поїхати за кордон, аби вакцинуватися?             66
 4. В мене немас щеплення від COVID-19, але я планую

закордонну подорож. Чи зможу я виїхати з країни?                            67

 1. Подпись: OПодпись: E—.Звідки на фінансування мобільних бригад

щеплення?                                                                           67

 1. Як укласти договір з HC3V про вакцинацію від COVID-19?                67
 2. Чи можна зробити щеплення проти COVID-19 у приватних

мепичних закладах?                                                                         67

 1. Менi кажуть, що вакцина с, але вона платна. Брати?                          68

Х. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

ПРОТИ COVID-19…………………………………………………………….. 7O

 1. Я ка думка Націонал ьної технічної групи експертів

з питань імуноп рофілакти ки щодо COVID-19?…………………………… 7O

 1. Де я можу отримати відповіді на запитання

про вакцинацію від COVI D-19?        .. …  .. ..                                  7O

 1. Як записатися на вакцинацію проти COVID-19?                                70
 2. Я ка думка ВООЗ про вакцини проти COVID-19?………………………….. 71
 1. 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Які типи вакцин проти COVID-19 зараз розробляють та використовують у світі?

Станом на березень 2021 року використовують та розро- бляють чотири типи вакцин проти вірусу SARS-CoV-2, що викликас хворобу COVID-19:

 • Вірусні вакцини, створені з вірусу SARS-CoV-2, який эробипи безпечним для пюдини. А саме:

-+   інактивовані вакцини (вірус вбито)

-+   атенуйовані вакцини (вірус ослаблений)

Станом на березень 2021 року в Україні серед зареестро- ваних вакцин с вакцина на основі інактивованого вірусу

— КоронаВакТМ (виробництва компанії «Сіновак», КИР).

 • Векторні вакцини – химерні, тобто зібрані з різних фраг- ментів, віруси, які не викликають жодної хвороби. При цьому вакцина добре стимулюс імунну відповідь (мас високу імуногенність).

Векторні вакцини в організмі люди ни можуть:

-+   реплікуватися (збільшувати кількість своїх копій)

+ не реплікуватися (скільки ввели одиниць вектору (вірусів) при вакцинації, стільки i масмо для роз- витку імунної відповіді).

 • Біпкові вакцини, які не с вірусами, а пише окремими ча- стинами вірусу — збудника COVID-19, які не спричиняють захворювання.

Білкові вакцини бувають:

-+ субодиничні (суміші вірусних білків одного або кількох типів)

-+ вірусоподібні частки (зібрані, тобто склесні, окре- мі фрагменти вірусу, що зовні нагадують вірус).

 • Вакцини на основі  нукпеїнових  кислот.  Це  інновацій- ний тип вакцин, які розробляли вже досить давно, проте впровадили тільки зараз. Вакцина — це фактично фраг- мент нуклеїнової кислоти, що несе інформацію про ві- pyc — код, запакований в наночасточки для стабілізації. Коли така вакцина потрапляе в організм, а саме в клітину, з неї зчитусться інформація й за цим кодом утворюсть- ся білок. Це нагадус приготування пирога за рецептом з інтернету чи перепису в маминому зошиті. В результаті утворюсться не вірус, а тільки його білки, які наша імун- на система впізнас як «чужі» i вчиться ïx нейтралізовува- ти. Коли згодом в організм люди ни потрапить сам вірус, наша імунна система його впізнас i знешкодить.

Такі вакцини бувають на основі ДНК чи PHK. Прикладом PHK-вакцини с вакцини від Pfizer та Moderna.

 • Чому розробляють декілька типів вакцин

проти COVID-19?

Розробити «яку-небудь» вакцину просто. Складно розро- бити таку вакцину, що буде безпечною для людей i сти- мулюватиме таку імунну відповідь, яка в разі інфекції зупи- нить справжній вірус. Дізнатися, що вакцина с i безпечною, i дісвою, можна лише завдяки клінічним дослідженням. Ïx проводять принаймні в три етапи, i на кожному етапі зна- чна частина вакцин-кандидатів (так називають вакцини на стадії розробки) відбраковусться.

Це нагадус відбір з-поміж талановитих людей на телепро- сктах, чи співбесіди на важливі посади. Тільки клінічні до- слідження значно об’сктивніші, бо спираються на конкретні дані про побічні ефекти та розвиток імунної відповіді в ла- бораторних тварин, а потім — добровольців, а не на суб’ск- тивні враження журі.

Зокрема, з етапу дослідження вакцин-кандидатів на лабо- раторних тваринах до етапу дослідження безпечності вак- цини для людей проходять, в середньому, лише сім вак- цин-кандидатів зі ста.

I лише одна э п’яти вакцин, які дійшли до етапу клінічних досліджень, виявлясться ефективною та безпечною.

Щоб обрати оптимальний варіант, на початку клінічних до- сліджень слід мати багато різноманітних кандидатів. Це дозволить врешті отримати ефективну та безпеч ну вак- цину.

 • Що означас «інактивована» вірусна вакцина

проти COVID-19?

Це означас, що вона містить цілий, проте знешкоджений ві- pyc SARS-CoV-2. Знешкодження чи ослаблення вірусів для створення вакцин — це добре знана, можна сказати, тра- диційна технологія виготовлення вакцин, що характеризу- ються перевіреною роками використання ефективністю. Так створили, приміром, інактивовану вакцину від поліо- місліту. Зазвичай потрібно дві-три дози інактивованої вак- цини, аби сформувалася імунна відповідь.

Bipyc можна інактивувати через вплив високої температу- ри, радіаційним опроміненням чи хімічними речовинами. Та для цього потрібно вирощувати дуже багато вірусу in vitro, тобто в культурі клітин. Це дорого, довго, а тому може виникнути дефіцит виробничих потужностей.

 • Що означас «атенуйована» вакцина проти

COVID-19?

«Атенуйована» означас, що вакцина містить живий, але ослаблений вірус. Такі вакцини називають ще «живими». Атенуйована вакцина добре стимулюс імунну відповідь, тобто с високоімуногенною, але не викликас захворю- вання.

Прикладами атенуйованих вакцин с вакцини проти кору, паротиту i краснухи (KПK) та вітряної віспи (вітрянки). Такі вакцини  застосовують,  але з обмеженнями:  атенуйова- ні вакцини не можна вводити людям з тяжкими імуноде- фіцитними станами, зокрема після трансплантацій, в разі важкого комбінованого імунодефіциту, а також вагітним жінкам.

 • Що означае «субодинична» білкова вакцина проти COVID-19?

Субодиничні білкові вакцини складаються  з суміші вірус- них білків одного або кількох  типів  (субодиниць).  Вони  не с цільними вірусами, а лише їхніми частинками, які розпіз- наються імунною системою: «Ось, дивися, це чуже! Вони в розшуку! Нам потрібна імунна відповідь на це!», проте не містять генетичної інформації.

Субодиничні вакцини роблять з білків, отриманих біотех- нологічно, без розмноження вірусу в культурі клітин. За та- кою технологісю створюються вакцини, які вже використо- вуються в календарі щеплень: вакцина проти гепатиту В, проти гемофільної інфекції, ацелюлярна вакцина проти кашлюку.

 • Що таке вакцини на основі вектору, який реплікусться?

Вектор в вакцинах — це нешкідливий вірус (не збудник COVID-19), тобто його модифікована версія, який вико- ристовусться для доставлення інструкції про фрагмент ві- русу-збудника. У вектор вбудовусться потрібний фрагмент ДНК вірусу SARS-CoV-2, що несе інформацію про вірусний білок, який викликас найбільшу імунну відповідь (тобто мас найкращу імуногенність).

Вектор — це як поштовий голуб, до якого прив’язали по- слания; як ракета, що виносить космічний корабель на ор- біту, — с носій i с те, що він переносить.

Векторні вакцини отримують в культурі клітин. Такі химер- ні віруси не патогенні для люди ни.

Прикладом векторної вакцини на основі аденовірусу с вак- цина проти лихоманки Ебола.

 • Що таке вірусоподібні частки (vïrus-like particles, VLP)?

Це різновид білкових субодиничних вакцин, в яких субоди-

ниці з поверхні вірусу (окремі фрагменти вірусу) «склесні»

між собою таким чином, що зовні вони нагадують вірус. В таких вакцинах відсутній геном. Це можна порівняти з по- рожнім курячим яйцем, коли с лише шкаралупа. Такі вак- цини потужно стимулюють імунну систему без можливості викликати захворювання.

Кілька робочих груп наразі розробляс вакцини на основі VLP коронавірусу SARS-CoV-2, проте це складно технологічно.

 • Що означас вакцина проти COVID-19 на основі вірусного вектору,

який НЕ реплікусться?

V цьому виді вакцини використовусться безпечний вірус, який доставляс в клітини організму людини «інструкцію» про продукцію фрагменту (білки) вірусу SARS-CoV-2. Bi- pyc, що доставляс  таку інструкцію, називасться  вірусним

«вектором». Під інструкцісю розуміють ген, що кодус кон-

кретний фрагмент вірусу SARS-CoV-2. 3 uicю метою в без- печний вірус вводиться код — ген для формування певних частин відповідного патогена. Якщо вірусний вектор НЕ здатний до розмноження в клітині, то таку вакцину відно- сять до векторних вакцин на основі (платформі) вектору, що НЕ реплікусться. Векторні вакцини можуть бути виго- товлені в короткі терміни у великій кількості.

На сьогодні  вже використовуються декілька вакцин про- ти COVID-19 на платформі вектору, що НЕ реплікусться. до таких вакцин належить i вакцина від AstraZeneca (Кові-

LLIeлдTM)

В вакцині від AstraZeneca (Ковішелдтм) як вектор вико- ристовусться нешкідливий для людини та змінений адено- вірус шимпанзе, в який вбудований фрагмент — шмат ДНК коронавірусу SARS-CoV-2, а саме ген, що кодус білок шила коронавірусу.

 • Що означас вакцина проти COVID-19 на основі нуклеїнових кислот?

Нуклеїнова кислота (PHK чи ДНК) с i у вбитій, i в атенуйова- ній вакцині, i у векторній. Та на відміну від вакцин на основі

ослаблених або інактивованих цілісних вірусів, у вакцині на основі нуклеїнових кислот використовусться **інструкція» (ділянка генетичної структури, що містить програму для вироблення специфічних білків), а не цілісний мікроорга- нізм або його фрагмент. ДНК i PHK містять код («інструк- цію»), який використовусться клітинами нашого організму для самостійної продукції фрагменту вірусів — антигенів. При цьому ДНК спочатку перетворюсться в інформаційну PHK (mRNA), яка потім використовусться в якості «програ- ми» для продукування антигенів.

Вакцини на основі нуклеїнової кислоти містять навіть не зібраний з різних фрагментів кільцевий геном, здатний до помноження чи ні, а просто послідовність гену.

Інші новини  На Львівщині рецидивіст пограбував 83-річного пенсіонера

Робити такі вакцини досить просто i безпечно, проте складно зберігати i транспортувати — нуклеїнові кислоти, особливо PHK, — молекули не дуже стабільні. А тому такі вакцини зберігають при низьких температурах, наприклад

-20°C або -70°C.

 1. Як діють вакцини на основі нуклеїнових кислот?

Vявіть креслення будинку, чи програмний код, чи бодай інструкцію зі збирання шафи. Це вся потрібна інформація про щось, але цю інформацію слід прочитати i втілити. Так i вакцина на основі нуклеїнової кислоти надае в клітини нашого організму певний набір «інструкцій» у вигляді ДНК або мРНК, спонукаючи ïx синтезувати потрібний специфіч- ний білок, який імунна система нашого організму повинна розпізнати i сформувати до нього імунну відповідь.

Вакцини на платформі мPHK кодують нешкідливу частку шиповидного білка (spike protein) вірусу SARS-CoV-2. Цей білок знаходиться на зовнішній стороні молекул коронаві- русу. Коли вакцина вводиться в м’яз, інформація переда- сться в клітину для продукування частки білка. Потім кліти- на відображас частинку білка на зовнішній стороні клітини. Імунна система розпізнас, що білок не належить людині, i виробляс антитіла так само, як виробляс ïx організм піс- ля заражения вірусом. На завершения процесу організм

«знае», як захиститися від заражения в майбутньому. Пe-

ревага вакцини полягас в тому, що ті, хто отримали вакци- ну, будуть захищені від COVID-19 i від його ускладнень.

 1. Чи с технології виготовлення вакцин на основі нуклеїнових кислот проти COVID-19 сучасними чи ïx використовували й раніше?

Вакцини на основі мРНК — дуже інноваційне рішення. Ідея вакцини на основі нуклеїнових кислот належить дослідниці Каталін Каріко, i вона виношувала та відстоювала цей технологічний підхід від початку 1990-x. Через пандемію COVID-19 час цієї ідеї настав, i навесні 2020 року вперше перейшли до клінічних досліджень вакцини на основі мPHK. Наразі на деякі вакцини проти COVID-19 на основі мРНК видаються дозволи для використання в надзвичайних ситуаціях. А це означає, що тепер вони можуть масово вводитися людям, а не лише використовуватися в клінічних дослідженнях.

ДНК-вакцини від деяких типів раку проходили клінічні ви- пробовування за участю людей i раніше.

 1. У чому різниця між різними векторними вакцинами проти COVID-19?

Векторні вакцини проти COVID-19 можуть використовувати різні вірусні вектори, тобто носії гену, який кодус «візитну картку» збудника цісї хвороби.

Так, наприклад, у вакцині AZD1222 (яку робить компанія

AstraZeneca i яку використовують в Україні) для першої та

Д|Э   ГОЇ   ДОЗИ   ВИКО|ЭИСТОВ   СТЬСЯ   ОДИ Н   Ї ТОЙ   CEtM ИЙ  В Ї |Э   CHИЙ

вектор — аденовірус шимпанзе. Він змінений так, щоб век- тор не міг розмножуватися (реплікуватися) в тілі люди ни.

У вакцині, що розроблена в інституті Гамалеї, використову- ються різні аденовіруси людини для першої та другої дози вакцини — аденовірус 26 серотипу та 5 серотипу, відповід- но. Але обидві вакцини кодують шиповидний білок корона- вірусу та належать до «інактивованих» вакцин.

 1. Коли почали використовувати векторні вакцини? Чи був час перевірити цю технологію раніше?

Векторні вакцини на основі різних вірусів-векторів вико- ристовують в дослідженнях, клінічних дослідженнях та ме- дицині понад десятиліття. Векторні вакцини розробляють та впроваджують для грипу, вірусу Зіка, Еболи, сказу, цито- мегаловірусу, а також споріднених до SARS-CoV-2 вірусів SARS та МERS.

Можна сказати, що робота з векторними вакцинами — це відпрацьована методика, яка наразі стандартизована i до- ступна для масштабного використання, на відміну від інно- ваційних типів, як-от на основі нуклеїнових кислот.

Рекомбінантні (змінені) вірусні вектори досліджують i як інструменти генної терапії спадкових захворювань, терапії та запобіганню раку.

Цей підхід с достатньо апробованим i мас значний потенціал

в майбутньому.

 1. В чому різниця мїж вакцинами різних країн- виробникїв?

Вакцина   Комірнатітм   від    Pfizer-BioNTech    (СМЈА-Німеччи- на) також відома під робочою (немаркетинговою) назвою BNT162b2. Комірнатітм — це вакцина на основі нуклеїнових кислот, зокрема мРНК, що кодус шипоподібний білок вірус- ної оболонки. мРНК запакована в жирову оболонку — це по- трібно для легшого проникнення мРНК в клітини організму людини.

Вакцина Ковішелдтм розроблена в результаті співпраці між британсько-шведською компанісю AstraZeneca та науков- цями з Оксфордського університету. Ïï у великому масш- табі виробляють на заводі в Індії. Ця вакцина мас робочу назву AZD1222 та заресстрована за маркетинговими назва- ми ChAdox1 NCOV-1 чи Covishield (Ковішелдтм в Україн i). Ця вакцина зроблена на основі аденовірусного вектору, який не може розмножуватися в тілі людини. В цей вектор вбу-

дуВаЛИ ТОЙ СбtМи й ген   ши nonogi6нoro білКу ОболОНКИ КО|ЭО-

НaB Ї |Э СЦ.

BaKL\ИHa КоронаВак розроблена КОМГІан ісю SinovaC Life Sciences Со LTD. Це ВаКци на на OCHOBÏ ВбиТого (ін«tКТИВОВа- ного) KOpoHaBi р С SARS-CoV-2.

 1. R Ki BaKцldHH OT{зHMaDTb ДКјзаЇНці?

На noчaToK березня 2021 poKy В УК|Эбtїні зapeccTpOB«tHÏ T6tKÏ

ВаКцини nроТи COVI D-19:

 • ChAdOx1 NCOV-19 CORONA VIRUS, BOHa ж KOBIШEflД/’ COVISHIELD, — реКоМбіНаНТНа ВаКцИНа Від OXford/ AstraZeneca. 25 березня 2021 |ЭОК , ВбtКцину AstraZeneca, ЯКЦ ВироГзпяlОТЬ В CBponi, перейМенуВаЛи На Vaxzevria. https://bit.lv/3upr5zh
 • KOMIPHATI/COMIRNATYT°           —  МPHК-ВаКЦИНа    Від    Pfizer/

BioNTech. httgs://bit.lv/3dCe7Hx

 • CORONAVAC/KOPOHABAK — BбtKL\ИHa На OCHOBÏ Ї НаКТИ ВO- Baнoro Bipycy SARS-CoV-2 ВЇд SinovaC Life Sciences Со LTD. httgs://bit.lv/2R5P0VX
 • NVX-CoV2373 — субоди НИЧНа ВаКцИНа Від Novavax.
 1. QeTanbHiшe про ВаКцННІ7І, яКі оТримаDТЬ

українці

 • КОВішелд Від AstraZeneca

Це BeKTopHa ВаКЦИ на, розро€їлена lй|ЭИТаНСЬКО-шBegcbKOlO КОМГlаНісю AstraZeneca Та Оксфордськи М ніВерсиТеТоМ. ВбtКцина с безпечною Та ефеКТиВНОlО для людей BiKOM BÏQ

18 poKiB i СТарше. BoHa СХВалена  ВсесВіТНЬОю  opraн ізаці- CIO ОХО|ЭОНИ ЗQО|ЭОВ Я (ВООЗ) для  eKcTpeнoro  ВикориСТаННя  Ї n ройшпа nepeBipKy СВропейсЬКиМ areнTcTBoM 3 fliKapCbKИX засобіВ.

Поза Европою цю вакцину випускають в Республіці Корея та Індії на потужностях Serum Institute. Вироблена в Індії вакцина мас локальну назву Ковішелд.

22 лютого 2o21 року Міністерство охорони здоров’я Укра- їни (МОЗ) заресструвало вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19 для екстреного медичного за- стосування.

Першу партію цісї вакцини у 500 тис. доз Україна купила за кошти платників податків у виробника Serum Institute (Iндія) через британське закупівельне агентство Crown Agents.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Подпись: OФонд COVAX мас передати Україні від 2,2 до 3,7 млн доз цісї вакцини у i— II кварталі 2021 року.

Крім того, вакцина буде закуплена за датків напряму у виробникїв.

 • Pfizer/BioNTech

платників по-

Вакцина Pfizer-BioNTech — це мPHK-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанісю BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцину внесено до списку вакцин для екстреного вико- ристання ВООЗ i дозволено для екстреного використання у CLLA, Великій Британії, Канаді та CC.

22 лютого 2021 року вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19 заресстровано в Україні для екстреного медичного засто- сування.

Україна мас отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX. Більше про ініціативу: httgs://uni.cf/3wvdfNv.

30 березня 2021 року глобальна ініціатива COVAX повідо- мила Міністерству охорони здоров’я Vкраїни про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробни- цтва Pfizer-BioNTech, які планують доставити в країну до кінця червня.

Вакцину Pfizer/BioNTech включено ВООЗ до ресстру засо- бів для використання в надзвичайних ситуаціях. Ïï схвалено для застосування в CLLA, CC, Великій Британії, Канаді.

 • Sinovac Biotech

Вакцина CoronaVac — це інактивована вакцина, розробле- на китайським фармацевтичним підприсмством Sinovac Biotech, що спеціалізусться на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ïï дозволили до використання Бразилія, Чилі, Китай, Туреччина, Індонезія та низка інших країн.

Перша партія з 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва надійшла в Україну 25 березня 2021 року.

Міністерство охорони здоров’я України заресструвало цю вакцину 9 березня.

Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вак- цини CoronaVac наприкінці грудня 2o20 року.

 • Novavax

NVX-CoV2373 — це субодинична вакцина від американської компанії Novavax перебувас на фінальній стадії III фази клі- нічних випробувань. Виробник планус подавати докумен- ти до Vправління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів CLLA (FDA) для затверджен- ня екстреного використання в I кварталі 2021 року. Поле- редньо заявлена ефективність становить 89%.

 1. де прочитати інструкцію до вакцин проти COVID-19, які заресстровані в Україні?

Інструкції до заресстрованих в Vкраїні вакцин проти COVID-19 викладені на вебсайті Державного експертного центру МОЗ України, www.dec.qov.ua

 1. Чи вакцини, які дозволені до використання

в Україні, схвалені ВООЗ?

Так, вакци ни Ковішелдтм та Комірнатітм схвалені ВООЗ для екстреного використання.

Ознайомитися з інформацісю про схвалення ВООЗ вакцин проти COVID-19 для екстреного використання можна за по- силаннями:

 • ВаКЦИНа CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (реКоМГзі- НаНТНа), KOBI LLEЛД7’CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD: httgs://bit. lv/3mo0ShD
  • КОМIPHATI/COMIRNATYTM: https://bit.lv/31TBPJO
  • ВаКЦИНа КоронаВаКТМ CTaHOM На кінецЬ  березня  2021 року перебуВала на розглядЇ В ВООЗ щОдо СХВалення до eKcTpeнoro ВиКорисТаННя.
  • ВаКЦИНбt NVX-CoV23T3 Від Novavax наразі проходИТЬ ОСТанн i eTan И КЛЇнічних gocліgжень Та СХВалення офі- LtiЙНИМИ уСТаНОВбtМИ. На МоМенТ KÏHця  березня  2021 року СХВалення ВООЗ не lйуло.

CTop. 22  •       Розділ І. BaKL\n н и п роТи COVI D-19

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
 1. Що таке «імуногенність» вакцин? Це те саме, що «ефективність»?

Імуногенність — це здатність вакцини стимулювати утво- рення гуморальної (утворення антитіл) та/або клітинно- опосередкованої імунної відповіді. Iншими словами, це по- казник, що визначас відсоток тих, у кого відбулася імунна відповідь (наприклад, сероконверсія — почали визначатися антитіла після вакцинації) або сила імунної відповіді (на- приклад, рівень антитіл). Імуногенність вакцин визначасть- ся в II фазі клінічних досліджень.

Ефективність вакцин — це інше поняття. Воно не тотожне

імуногенності.

2O. Що таке «ефективність» вакцин?

Ефективність вакцин вимірюють за двох різних ситуаиій  i

позначають різними термінами.

Перша ситуація: с група людей, що отримали щеплення, i ті, кто його не отримав (контрольна група). Наскільки вакци- нована група менше хворітиме за контрольну, i е ефектив- ністю вакцини. Англійською мовою це називасться “vaccine eУicacy”.

Друга ситуація: країна розпочала використовувати вакцину для щеплення людей. Чи змінюсться відсоток людей, що хворіють зараз, у порівнянні з тим, як вони хворіли до по- чатку кампанії? Якщо так, то це i с епідеміологічна ефек- тивність вакцини, або англійською мовою — “eYectiveness”. Ïï визначають за «польових умов», тобто поза клінічними дослідженнями. Епідефективність — це динамічний показ- ник, що залежить від рівня охоплення щепленнями, відпо- відності вакцини тому штаму, що циркулюс в країні чи ре- гіоні, дотримання належних умов зберігання та введення вакцин тощо.

 • Як визначають ефективність вакцини

(в сенсі vaccine efficacy)?

Ефективність вакцин визначають на III стадії клінічних до- сліджень. Для цього використовують співвідношення кіль- кості хворих на COVID-19 в групі вакцинованих та в групі порівняння — контрольній групі. Часто для отримання до- стовірних результаті в учасникам в групі порівняння вво- дять плацебо (наприклад, розчин для ін’скцій).

При цьому учасники можуть i не знати, в якій вони групі (так звані засліплені дослідження). Потім в обох групах по- рівнюють кількість хворих.

 • Ефективність певної вакцини — це те, наскільки вакциновані люди рідше хворіють за невакцинованих?

Так. Коли ми говоримо про ефективність певної вакцини проти COVID-19, то масмо на увазі не те, наскільки вакцина викликас імунну відповідь (імуногенність), а те, наскільки вакциновані люди рідше хворіють за невакцинованих.

 • Чому потрібно пройти вакцинацію проти

COVID-19?

Спалахи, епідемії чи пандемії згасають, коли стас немож- ливо передати збудника інфекції через обрубані шляхи ле- редачі чи коли більше не лишилося сприйнятливих осіб.

Інфекція не може передаватися i мусить зійти нанівець, якщо люди між собою не контактують, бо сидять вдома, чи носять маски, чи бодай тримають фізичну дистанцію.

Останнс намагалися запровадити протягом минулого року, але не дуже успішно. Сидіти далі на повному карантині, якого не дотримуються, неможливо.

Сприйнятливі люди «вичерпуються», коли всі або перехво- ріли i здобули стійкий імунітет проти хвороби, або коли всіх вакцинували, i вони відтоді також мають імунітет. Пe-

рехворіти всім — варіант поганий. Переживуть хворобу не всі, i жодна медична система не витримас геометричної прогресії поширення захворюваності.

Тому краще вакцинувати i тим самим зупинити поширення хвороби. Саме так викорінили такі захворювання, як нату- ральна віспа, та майже викорінили збудника поліомісліту.

 • Чи захищас вакцина AstraZeneca/Koвiшeлд т° від нових варіантів вірусу SARS-CoV-2?

Стратегічна консультативна група експертів — SAGE, Strategic Advisory Group of Experts (з імунопрофілактики) при ВООЗ вивчила всі доступні дані про результати засто- сування вакцини в умовах циркуляції значущих варіантів вірусу. Наразі SAGE рекомендус застосовувати вакцину AstraZeneca/Ковішелдтм відповідно до Дорожньої карти щодо пріоритетного порядку використання вакцин навіть в тих випадках, коли в країні присутні різні варіанти вірусу SARS-CoV-2. ВООЗ буде оновлювати свої рекомендації по мірі отримання нових даних.

При цьому країни мають самостійно оцінювати власну епі- деміологічну ситуацію, зважати на наявні ризики та пере- ваги, й ділитися даними зі світовою медичною спільнотою. Це новий вірус, кампанія з вакцинації нещодавно почалася. Нам дійсно бракус даних для остаточних висновків, але це нормально.

 • Якщо я вакцинуюся AstraZeneca/Koвiшeлд’°, то не заражуся вірусом SARS-CoV-2 i нікого не заражу?

Наразі нам бракус даних про те, чи вакцина захищас від за- ражения та поширення хвороби. Ми знасмо, що вона до- сить ефективно запобігас хворобі у вакцинованої люди ни.

Тому нам все ще необхідно запобігати поширенню інфекції i в інший спосіб — своїми діями, а саме: зберігати фізичну дистанцію (не підходити ближче за півтора метра), дотри- муватися респіраторного етикету (чхати в лікоть), носити

медичну маску на обличчі, а не на підборідді чи в кишені, мити руки, провітрювати приміщення, уникати скупчень людей.

 • Чи може здорова людина бути «носісм» вірусу SARS-CoV-2 після вакцинації проти COVID-19? Чи зупинить вакцинація проти COVID-19 передачу вірусу від однісї людини до іншої?

Наразі (кінець березня 2021 року) ми точно знасмо, що вак- цинація запобігас госпіталізації, тяжкому перебігу COVID-19 i смерті від нього. Тобто вакциновані люди матимуть лег- кий перебіг або перебіг без симптомів.

Попередні дані з вивчення дії вакцин свідчать, що вакци- нація від COVID-19 може повністю чи бодай почасти бло- кувати поширення вірусу (джерело: httgs://qo.nature. com/3d EC68Z). Втім, наскільки добре вакцини захищати- муть від поширення SARS-CoV-2, залежить не лише від са- мої вакцини, а й від дотримання заходів, що зменшують ймовірність заражения.

 • Наскільки довго проведена вакцинація проти COVID-19 забезпечуе захист від даної інфекції?

Зараз невідомо, як довго діс захист від COVID-19 після вакцинації. У клінічних дослідженнях продовжуватимуть спостерігати за вакцинованими людьми протягом щонай- менше кількох років, щоб зібрати більше інформації про тривалість захисту.

Наразі с дані, що принаймні три, а частіше — вісім міся- ців зберігаються противірусні антитіла. Щодо інших ланок імунної системи важче зробити вимірювання.

 • Навіщо мені взагалі вакцинуватися проти COVID-19? Адже у більшості людей хвороба перебігае легко!

Думка, на перший погляд, правомірна i логічна. Та с зу-

стрічні запитання:

Звідки ви знасте, що ви в більшості, i саме у вас хвороба ле- ребігатиме легко? С категорії людей, які важко переносять COVID-19, помирають. Передусім, це люди старшого віку, люди з цукровим діабетом, люди з ожирінням, імуносупре- сісю, раком чи гіпертензісю. Вакцина проти COVID-19 забез- печуе їм найкращий на даний момент захист від захворю- вання i його можливих наслідків.

Крім цього, схильність мати тяжкий перебіг цісї хвороби значною мірою залежить від генетичних особливостей лю- дини. Ми не знасмо, як перенесемо хворобу, локи не за- хворісмо.

Вам відомо, що COVID-19 значно важчий за грип? При тому, що й грип може бути смертельною чи важкою хворобою, особливо для маленьких дітей та людей з хворобами сер- цево-судинної системи. «Легкий» перебіг COVID-19 оз- начас, що людина не потребувала госпіталізації, штучної вентиляції легенів, не розвинула «цитокіновий шторм». За легкого перебігу людина може відчувати постійний біль в м’язах, кістках, голові, постійно хотіти спати чи втратити сон, не бути здатною до розумової чи фізичної праці.

Вам подобасться жити в стані то локдауну, то страху? Лише після того як щонайменше у близько 70% населения сфор- мусться імунітет, темпи поширення вірусу SARS-CoV-2 зни- зяться до такої міри, що пандемія мине.

 • Який імунітет тривас довше — набутий після хвороби COVID-19 чи здобутий внаслідок вакцинації?

Поки ми не знасмо. Але знасмо про повторні випадки COVID-19 у одних i тих самих осіб.

Імунітет, що сформувався після хвороби, називасться при- родним. Чи людина заразиться та захворіе повторно, зале-

жить від низки чинників, у тому числі стану її/його здоров’я та генетичних особливостей. Наразі с дані про те, що анти- тіла проти вірусу присутні принаймні ще три – вісім міся- ців. Зауважте, що антитіла — то лише одна із ланок імунної відповіді; ми говоримо про них, бо саме ïx досить просто кількісно оцінити.

Вакцинація, та й клінічні дослідження вакцин, ще не три- вають аж так довго, щоб ми могли точно запевнити в три- валості імунітету. Згодом ця інформація безумовно буде оновлюватися.

Зо. Чи потрібно проходити ревакцинацію після вакцинації проти COVID-19?

Було би зручно, аби одна чи дві дози вакцини проти COVID-19 створювали достатньо сильну i стабільну імунну відповідь, тривалий захист проти COVID-19. Проте на сьо- годні ще відсутні дані, які переконливо свідчать про потре- бу в ревакцинації проти COVID-19 для подовження захисту. Дослідження продовжуються для отримання відповіді на це питання. Головне, відомо, що вакцини проти COVID-19 ефективно знижують кількість нових випадків хвороби та запобігають важкому перебігу інфекції.

 • Людина не мала щеплення, не хворіла досі, але проконтактувала з людиною, яка точно хворіе на COVID-19. Чи варто робити екстрене щеплення?

Екстрену постконтактну імунізацію роблять в разі низки ін- фекційних захворювань (наприклад, сказ чи правець), аби убезпечити від хвороби чи бодай знизити ïï важкість. Проте щодо COVID-19 наразі невідомо, наскільки екстрена пост- контактна вакцинація буде дісвою в попередженні хвороби чи ïï тяжкого перебігу.

 • Чи може захворіти на COVID-19 вакцинований проти даної інфекціі?

Так, щеплена людина може заразитися та захворіти, осо- бливо протягом перших двох-трьох тижнів після вакцина- ції, поки імунна відповідь тільки формусться. Це не озна- час, що вакцина недісва.

Подпись: EЕ дані про те, що люди, які отримали вакцину, i невдовзі заразилися, перенесли хворобу в легшій формі, мали мен- ше ускладнень та       потребували госпіталізації, аніж невакциновані люди, чий стаи здоров’я можна зіставити з їхнім.

 • Чи допоможе вакцинація зупинити

пандемію COVID-19?

Вакцинація прискорить закінчення пандемії, але коли це станеться, залежить від низки факторів.

Епідемії рано чи пізно згасають навіть самі. Питання лише в тому, коли це «пізно» i яка ціна епідемії: скільки людей помре, тимчасово втратить працездатність, наскільки по- страждають медики від непосильних навантажень, чи ста- нуть люди біднішими.

Епідемії згасають, коли стас мало сприйнятливих до інфек- ції людей, тобто вакцинованих або перехворілих. Чим біль- ше людей буде вакциновано, тим менше захворіс i помре. Кампанії з вакцинації можуть навіть повністю викорінити хворобу.

Коли вакцинація проти COVID-19 зупинить пандемію, зале- жить від низки чинників: ефективності та епідеміологічної ефективності вакцин, швидкості тестування та схвалення нових вакцин, їхнього виробництва та закупівель, від рівня охоплення щепленнями тощо.

Нині ми активно збираемо дані, що допоможуть спрогнозу- вати динаміку пандемії, та досліджусмо різні типи вакцин заради пошуку найліпших рішень.

 • Чи може вакцинація проти інших їнфекційних хвороб захистити вїд COVID-19 а6о запобігти тяжкому перебігу?

Поки це невідомо.

Разом з тим вчені вивчають питання про те, чи деякі існуючі вакцини, такі як Бацила Кальмета-Герена (БЦЖ), яка вико- ристовусться для профілактики туберкульозу, можуть бути ефективною щодо COVID-19. Також вивчасться вплив вак- цинації проти кору (комбінованої вакцини для профілакти- ки кору, епідемічного паротиту, краснухи) на COVID-19.

 • Які докази того, що щеплення вакциною проти COVID-19 зменшус поширення вірусу SARS-CoV-2 серед людей?

В нас е ізраїльські дані щодо використання мPHK вакцини від Pfizer/BioNTech. Вакцинація зменшила  кількість  важ- ких випадків на 92%, а госпіталізацій — на 87%. Джерело: httgs://bit.lv/3dCfLJt

Попередні британські дані свідчать, що й вакцина від Pfizer, i від AstraZeneca зменшують кількість госпіталізацій на 80%.

Дані британських клінічних досліджень вакцини від AstraZeneca свідчать, що вакцина майже вдвічі зменшус кількість безсимптомних випадків носійства вірусу SARS- CoV2. Джерело: httдs://qo.nature.com/39O5Ci2b

 • Скільки тривас імунітет, який викликають вакцини проти COVID-19?

Ще не минуло стільки часу від початку використання вак- цин проти COVID-19, аби знати це напевне.

Проте, ми можемо будувати припущення. Наприклад, ві- pyc кору стабільний i мало змінюсться, тому імунітет проти нього тривас практично все життя. Bipyc грипу дуже мін- ливий, i щороку потрібна нова доза оновленої вакцини, що відповідас найпоширенішим штамам поточного сезону. Bi- pyc SARS-CoV-2 посідас умовно проміжне положения між

Стор. TO •    Розділ II. Ефективн ість вакцин проти COVID-19

вірусами кору та грипу — він мутус, але не надто стрімко, як вірус грипу.

Науковці передбачають, що скоріше за все буде потрібна повторна вакцинація в міру зміни шипоподібного білка ві- русу — головну мішень імунної відповіді на вірус. На додачу, с кілька ланок імунітету: антитіла, специфічний та неспеци- фічний клітинний імунітет. Вони мають різну тривалість та силу дії, тож с сподівання, що якась ланка точно спрацюс. Нарешті, капсид (оболонка) коронавірусу мае регулярний

«орнамент», утворений шипоподібним білком — ту саму корону. Імунній системі зручно упізнавати такі орнаменти, i ліквідувати обліплені антитілами віруси. Тож ми не мо- жемо наразі дати гарантій щодо тривалості імунітету, це слід ще дізнатися, проте масмо сподівання на довгу імунну пам’ять.

 • COVID-19?

Згідно з даними, отриманими в різні періоди клінічних до- сліджень вакцини, вона мас ефективність (vaccine ePicacy) 60-81%. Тобто на бо-79% зменшус частку хворих у порів- нянні з невакцинованою групою. Вакцина на 1o0% змен- шус кількість важких випадків хвороби. Джерело: https:// bit.Iy/3d Г-аРбА

 • Яка ефективність вакцини Комірнаті** виробництва Pfizer-BioNTech

проти COVID-19?

Результати клінічних досліджень свідчать, що вакцина мас 95% ефективність. Це означас, що у порівнянні з невакци- нованою контрольною групою вакцина КомірнатіТМ на 95% знижус захворюваність на COVID-19. Дослідження також продемонструвало близько 95% ефективності для осіб з групи ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19, включно з хворими на бронхіальну астму, хронічне обструктивне за- хворювання легенів, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу або у людей з надлишковою масою тіла (індекс маси тіла »

Інші новини  На Волині душогуб декілька років тому забив до смерті батька, а сьогодні – і матір

Зо  /цj2)-

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Чи безпечнї вакцини на основі мРНК? Якщо мова йде про нову технологію,  чи можемо ми бути впевнені в їхнїй безпечності?

Так, вакцина безпеч на.

Фактично, їй немас, як i чим шкодити, бо це лише мРНК, запакована в жирові наночасточки. Немас, як i чим взас- модіяти з геномом людини чи викликати хворобу. до того ж клінічні випробування показали, що вакцини на основі мРН К безпечні та ефективні.

Новітнім с саме застосування такої вакцини в клінічних до- слідженнях та кампанії з вакцинації, а саму технологію вак- цин на основі PHK розробляли та вдосконалювали понад 30 років.

4o. За яких обставин вакцина проти COVID-19

може бути відкликана з використання?

Відкликання вакцини з використання — явище  рідкісне, хоча i можливе. Чому рідкісне? Бо дозвіл на використання отримують вакцини, які пройшли ретельну перевірку i точ- но безпечні.

Але чому тоді відкликання інколи, але траплясться? Про- блемною може виявитися не вакцина як така, а певна ïï партія, що була виготовлена чи транспортована з порушен- ням вимог. Здебільшого, виробники самi відкликають лев- ну партію до того, як щось прикре сталося. В такому разі люди, що отримали щеплення вакциною з бракованої пар- тії, мають пройти повторну вакцинацію.

 • Чи е статистичні дані (відсоток вїд кількості вже щеплених) побічних дїй?

Так. Ці дані включені до інструкції з використання вакцин та до досье вакцин.

Зокрема, з п’яти мільйонів людей, що отримали вакцину AstraZeneca/Koвiшeлд, у 30 розвинули тромбоз після ще- плення. Тобто це 0,0006%. Нагадасмо, що «після» не озна- час «внаслідок», i що тромбози з певною ймовірністю тра- пляються постійно. Джерело: https://bit.lv/зmnqATo

В Iндії не було жодних повідомлень щодо суттсвих побіч- них ефектів вакцин, а саме тромбозів.

18 березня 2021 року Свропейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що ця вакцина безпеч на i придатна для використання, бо не збільшус ризик тромбозу. Законо- мірності немас.

 • COVID-19?

Так, безпечно.

В процесі клінічних досліджень 345 учасників, які перехво- ріли раніше, без жодних неочікуваних побічних ефектів перенесли щеплення вакциною від AstraZeneca. Вони від- реагували на вакцину так само, як i серонегативні люди, тобто ті, кто досі не стикався з вірусом SARS-CoV-2.

 • Чи безпечно колоти вакцину Комірнатітм

від Pfizer/BioNTech тим, хто вже перехворів

на COVID-19?

Так, безпечно.

Наприклад, в ході клінічного дослідження вакцини Ко- мірнатітм взяли участь 545 людей, які вже перехворіли на COVID-19. В жодного з них не були виявлені додаткові по- бічні ефекти. Додаткові означас неочікувані та критичні. Підвищення температури до 38 градусів чи біль в місці уко- лу ними не е.

 • Чи можуть мРНК вакцини змінити людський геном?

Нi, не можуть.

мРНК як та інструкція до складання шафи, яку потрібно прочитати i викинути, коли шафу зберуть. Вона живе до кількох днів, i потім ïï утилізують нашi клітини. За цей час за цісю інструкцісю клітини синтезують білок вірусу, до якого i розвивасться імунітет. Проте проникнути до ядра, пере- творитися з PHK в ДНК, та в прямому сенсі врізатися в хро- мосоми мPHK не може — немас відповідних інструментів. Та й до ядра мРНК проникнути не може — на рівні ядерних пор діс суворий контроль того, що в ядро потрапляс, а що з нього виходить.

 • вакцинації?

Внаслідок вакцинації захворіти не можна, бо вакцина не містить коронавірус.

Захворіти після вакцинації можна, якщо контактувати з за- разною людиною до того, як сформувався імунітет.

 • Чи доведена ефективність дозволених в Україні вакцин проти COVID-19?

Так, доведена клінічними дослідженнями, проведеними в низці країн перед тим, як отримати дозвіл ВООЗ та пройти ресстрацію в Vкраїні. Якби таких доказів не було, жодна країна, Україна в тому числі, не могла б ïx заресструвати i

ДОЗВОЛ ИТИ ВИКО|ЭИСТОВЦВЕtТИ.

Bci вакцини, дозволені в Україні, ефективно знижують за- хворюваність та запобігають тяжкому перебігу інфекції. Ефективно означас, що с відчутна різниця з контрольною групою, яка не отримала вакцину.

 • Чи с наразі підстави вважати небезпечними вакцини проти COVID-19, які використовують для масової вакцинації в світі та Україні?

Таких підстав немас.

В принципі, завжди с індивідуальний ризик розвитку ана- філаксії після вакцинації. I це стосусться всіх вакцин.

 • Чи зафіксовані побічні реакції при застосуванні вакцин проти COVID-19?

Питання в тому, що ми називасмо «побічними реакціями». Очікувані зміни в тілі, що настають протягом дня-трьох піс- ля вакцинації, настають досить часто. Зокрема, це біль в місці уколу, підвищення температури чи озноб, втома, го- ловний біль, слабкість руки, в яку робили щеплення тощо. Це неприсмно, але прогнозовано i недовго, та не означас жодних ускладнень. Причина таких реакцій — не хвороба, а реакція імунної системи, яка починас мобілізуватися, ак- тивно спілкуватися з різними своїми ланками за допомо- гою сигнальних молекул — інтерлейкінів — які i дають під- вищення температури, біль чи відчуття втоми.

Сильні, хоч i очікувані, побічні реакції — відносна рідкість. Наприклад, менш ніж у 2% реципіснтів вакцини Pfizer i Moderna температура підвищилася до 39-40°C.

Жодний лікарський засіб не обходиться без побічних реак- цій. Це не означас, що всі вони або хоча б один проявиться в кожного щепленого.

 • Які побічні ефекти вакцини КомїрнатіТ* виробництва Pfizer-BioNTech?

Европейська Медична Агенція відзначас такі супутні реакції:

 • біль в місці уколу > 80%
  • стомлюваність > 60%,
  • головний біль > 50%
 • м’язовий біль (біль у м’язах) > 30%,
  • озноб > 30%,
  • біль в суглобах (артралгія) > 30%,
  • підвищення температури тіла > 1o%,
  • збільшення лімфатичних вузлів (лімфаденопатія) —

рідко.

 • Чи може після застосування вакцин проти COVID-19 виникнути така побічна реакція, як параліч лицьового нерва, а6о інша специфічна побічна реакція?

Гострий периферичний параліч лицьового нерва включе- Ний В розділ до інструкції вакцини КомірнатіТМ Я к рідкіСни й побічний ефект. В ході клінічних досліджень в чотирьох учасників стався параліч лицьового нерва.

Найчастіше бувають легкі, незначні чи помірні, й при цьому очікувані реакції на вакцини: біль в м’язах чи в місці ін’скції, головний біль, набряк, слабкість — та вони минали протя- гом кількох днів.

Зараз тривають масові кампанії з вакцинації різними вакци- нами, а отже з’являються, збираються та систематизуються нові та великі дані щодо реакції людей на вакцини. Цим за- ймаються i самi розробники, i незалежні уповноважені ор- ганізації. Скоро ми дізнасмося більше.

 • В яких випадках після проведення щеплення потрібно негайно звернутись до лікаря?

Повідомте свого лікаря або зверніться до медичного закла- ду, якщо у вас виникли такі симптоми: судоми, втрата сві- домості, блювання, висип на тілі, сильний біль, температу- ра понад 38°C, сплутаність мови.

Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацісю i потребус свосчасного надання допомоги.

Навіть якщо жодної вакцинації не було, а с ці симптоми, зверніться до лікаря.

 • чіпи?

Нi, це неправда! Це гіпотези з області теорії змов, які не від- повідають дійсності. Такі твердження помилкові.

Не забувайте, що розробкою вакцини проти COVID-19 за- ймаються вчені. Їхня мета — створити якісну профілактич- ну вакцину.

 • Чи бувас антитілозалежне посилення

інфекції після вакцинації проти COVID-19?

Подпись: EНi під час клінічних досліджень, ні в умовах масового ви- користання вакцин проти COVID-19 феномену антитілоза- лежного посилення інфекції після проведеної вакцинації не спостерігалося. Навпаки, у осіб, які були вакциновані та захворіли на COVID-19, мали                                                              легкий перебіг інфекції.

 • Які найпоширенішї побічні реакції були після вакцинації Ковішелдтм?

Під час клінічних досліджень вакцини від AstraZeneca най- поширенішими  супутніми вакцинації реакціями були біль в місці ін’скції, головний біль, втома, біль у м’язах, загальне нездужання, озноб, лихоманка, біль у суглобах та нудота. Вони відмічалися більше ніж у 1 із 10 осіб.

Блювота та діарея спостерігались менш ніж у 1 із 10 осіб.

Зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в живо- ті та висипання спостерігались менш ніж у 1 із 100 осіб.

Загалом, супутні реакції були легкими та помірними, очіку- ваними та минали протягом кількох днів.

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19За якої температури треба перевозити i зберігати векторні вакцини проти COVID-19?

Прикладом векторних вакцин с Ковішелдтм (вакцина від AstraZeneca).

Нерозкриті флакони з вакциною транспортують i зберіга- ють за температури від +2°C до +8°C щонайдовше 6 місяців, але не більше зазначеного терміну придатності. Забороне- но, щоб на флакон із вакциною потрапляло пряме сонячне світло чи ультрафіолет.

Необхідно уникати потрапляння прямих сонячних проме- нів та ультрафіолету на флакон з вакциною.

 • Чи можна заморожувати векторну вакцину проти COVID-19 Ковішелд** а6о інші вакцини від AstraZeneca?

Нi!   Вакцину  КовішелдТМ    або  ін ші  вакцини  від  AstraZeneca

заборонено заморожувати!

 • Подпись: ю
E
3 флакону вакцини Ковішелдтм взяли дозу. Як тепер зберігати цей флакон?

Флакон в прямому сенсі не відкривають — набір дози вак- цини проводять крізь корок. Та після взяття  першої  дози з флакона його зберігають при температурі від +2°C до

+З0°С. В цей час флакон уже можна тримати при кімнатно- му освітленні.

 • Як довго можна використовувати такий «відкритий» флакон з вакциною КОвішелдтм?

до шести годин.

Розкриті флакони з вакциною слід утилізувати в кінці вак- цинальної ceciï або через 6 годин після першого забору дози вакцини, залежно від того, що настане раніше.

 • Як зберігати інактивовану вірусну вакцину проти COVID-19?

Наразі в Україні заресстрована одна така вакцина — «ки-

тайська» КоронаВактм.

Ïï зберігають та перевозять за температури від +2 до +8 оС.

бо. Чи можна заморожувати вірусну вакцину

проти COVID-19 КоронаВакт°?

Нi! Вакцину КоронаВактм заборонено заморожувати! Ïï не- обхідно зберігати при температурі від +2°C до +8°C.

 • Чи с на флаконах з вакциною

термоіндикатори?

Наразі ні, проте температуру, за якої вакцини перевозять i зберігають контролюють й фіксують.

Такий моніторинг здійснюють електронні прилади — тем- пературні даталогери.

 • Протягом якого часу можна зберігати мРНК-вакцину Комірнатітм проти COVID-19 після ïx розморожування?

мРНК-вакцину Комірнатітм від Pfizer-BioNTech перевозять i зберігають при температурі від -90 до -60°C, та перед ви- користанняМ ïÏ, ЭВіСно, розморожують. Після одноразової

розморозки  вакцина  КомірнатіТМповинна  зберігатися  при температурі +2 – +8°C максимум до 120 годин. Після вказа- ного терміну зберігання, вакцину заборонено використову- вати та ïï необхідно утилізувати.

 • Скільки можна зберігати заморожену

мРНК-вакцину Комірнатітм?

Вакцину Комірнатітм від Pfizer-BioNTech транспортують i зберігають за наднизьких температур (від -90 до -60°C) до 6 місяців, але не довше терміну зберігання партії. Тобто на- віть якщо партія нещодавно надійшла, але термін придат- ності спливас за 2 місяці, ÏÏ СЛіД використати за ці два міся- ці, а не за пів року.

 • мРНК-вакцину Комірнатітм   від Pfizer- BioNTech дістали з наднизької температури зберігання та розморозили. Чи можна ïï заморозити знову?

Hi! В жодному разі! Вакцину Комірнатітм заборонено пов-

торно заморожувати.

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19За якою схемою проводять вакцинацію проти COVID-19?

Сдиної для всіх типів вакцин схеми немас. В кожному разі слід керуватися інструкцісю до саме тісї вакцини, якою ко- ристустеся, та рекомендаціями МОЗ України.

В Україні заресстровані та будуть використовуватися різні вакцини проти COVID-19. Вони створені на різних платфор- мак, тому мають відмінності в схемі вакцинації. Скільки доз вакцини потрібно та через який інтервал написано в інструкції до вакцини.

 • Скільки доз вакцини проти COVID-19 необхідно отримати для ефективного захисту?

Для переважної більшості вакцин, що використовуються наразі в світі, це дві дози вакцини.

Втім, нині досліджують можливості однократної  вакцина- ції, тому можливо, з’являться додаткові схеми для окремих вакцин або зміни схем вакцинації, які передбачають відтер- мінування введення другою дози вакцини. Також вивчасть- ся питання введення ревакцинальної дози через певний проміжок часу для підтримання імунітету від COVID-19.

 • Чи всі вакцини проти COVID-19, які дозволені (станом на кінеgь березня 2021 року) для застосування в Україні, треба вводити двічі?

Поки що так. Bci — двічі.

Наразі всі вакцини, схвалені в Україні для використання слід вводити двічі. Це вакцини від Pfizer, AstraZeneca, Sinovac.

 • Яка рекомендована доза вакцини та схема

щеплення вакциною Ковішелдтм?

Нагадасмо, що вакцина КовішелдТМ — це ідентична вакцина від AstraZeneca, вироблена в Індії.

Рекомендована схема така: внутрішньом’язове введення двох доз вакцини (кожен раз по 0,5 мл) в інтервалі від 4 до 12 тижнів.

Подпись: EНаразі в Україні, як i Канаді, Великій Британії, Німеччині прийнято рішення, що для досягнення максимальної ефек- тивності вакцини від AstraZeneca, інтервал між                                                                                              та другою дозами мас складати 12 тижнів.

 • Яка рекомендована доза вакцини

Комірнатітм від Pfizer-BioNTech?

Дві дози по о,З мл внутрішньом’язово з інтервалом у 21-28 днів. Зараз досліджують можливість використання лише однісї дози вакцини для досягнення ефективного захисту.

7O. Яка рекомендована доза вакцини

КоронаВактм від Sinovac?

Дві дози по o,5 мл внутрішньом’язово з інтервалом у 14-28 днів. Наразі в Україні діс рішення МОЗ, що для досягнення кращої ефективності, оптимально вводити вакцину з ін- тервалом в 28 днів між першою та другою дозами вакцини.

 • Куди слід колоти вакцину Ковішелдтм від AstraZeneca?

В дельтоподібний м’яз.

 • Куди слід колоти вакцину Комірнатітм ід Pfizer-BioNTech?

В дельтоподібний м’яз.

 • Куди слід колоти вакцину КоронаВактм від Sinovac?

В дельтоподібний м’яз.

 • Чи можна замінити другу дозу однісї вакцини проти COVID-19 дозою будь-якою іншої вакцини проти COVID-19?

Hi. Вакцини не е взасмозамінними.

Для першої та другої дози повинна застосовуватися вакци- на від однісї компанії розробника. При цьому варто врахо- вувати, що вакцина виробництва SIIPL (Ковішелдтм) та вак- цина виготовлена SK Bioscience Со Ltd. с ідентичними за складом та технологіями виготовлення вакцини AZD1222 i не розглядаються, як різні вакцини та с взасмозамінними.

 • Тобто якщо треба вводити другу дозу, а немас вакцини того ж виробника, то вколоти вакцину проти COVID-19 іншого виробництва не можна?

Не можна. Перша i друга дози вакцини мають бути однісї торговельної марки.

 • другу дозу вакцини треба колоти в те саме плече, що й минулого разу, чи в інше?

Можна в те саме, можна в інше. Головне, щоб саме в дель- топодібний м’яз.

 • Tpe6a було ввести другу дозу згідно зї схемою вакцинації, але це не зробили вчасно. Що робити? Починати вакцинацію з самого початку?

Ні. Не розпочинайте вакцинацію від самого початку. Зро- біть другу дозу за першої можливості.

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Навряд чи скоро мене вакцинують — я не                                                                          в прїоритетнїй категорії. Що робити, аби не заразитися коронавїрусом?

Носить медичну маску усюди поза оселею та регулярно ïï змінюйте на нову — вона не мас бути вологою.

Зберігайте фізичну дистанцію від інших щонайменше в півтора метри.

Уникайте скупчення людей. Мийте руки ретельно та з милом.

 • Коли мене вакцинують, уже можна буде ходити без маски i бувати в натовпі?

Hi не можна.

На цьому етапі важливо продовжувати використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для захисту, такі як носіння маски, що закривас рот i ніс, дезінфекція рук i дотримання дистанції в 1,5—2 метри від інших людей. Справа в тому, що ще немас інформації про те, чи вакци- нація запобігас зараженню інших людей.

Поки нам бракус даних про те, чи можуть вакцинованіі люди бути безсимптомними переносниками інфекції, чи ні. Тому виходимо з припущення, що вакцина захищас саму вакциновану люди ну, а не всіх довкола.

Об’сднання цих заходів та вакцинації забезпечить макси- мальний захист від вірусу.

 • Чи треба перевіряти наявність антитіл проти вірусу перед тим, як вакцинуватися?

Не потрібно, хоча можна в межах наукових досліджень.

Рутинне серологічне тестування НЕ потрібне ані перед, ані після щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19.

Втім, воно може бути використане в рамках наукових до-

сліджень.

 • Чи можна керувати автомобілем після

вакцинації COVID-19?

Так. Але зважайте, що плече, в яке було проведено вакци- націю, може боліти.

 • Чи можна приймати душ чи ванну після

вакцинації?

Так.

 • Чи можна вживати алкоголь після вакцинації?

Алкоголь шкодить здоров’ю.

Разом з тим, якщо особа мас наміри вжити алкогольні на- пої, то вакцинація проти COVID-19 не с тому забороною. Але ще раз нагадусмо, що необхідно дотримуватися здо- рового способу життя.

 • Чи можна після вакцинації зробити ПЛР- тест на вірус SARS-CoV-2 та отримати позитивний результат саме через вакцину?

Hi, вакцина не може бути причиною позитивного ПЛР-тес- ту на вірус.

Вакцина не містить живого вірусу, не може стати причи- ною розвитку хвороби, i навіть якщо це вакцина на основі вбитого вірусу, ПЛР-тест ïï не «відчус».

Якщо ви зробили тест після вакцинації  i він позитивний, це означас, що ви заразилися при контакті з інфікованою

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
 • Чи треба перед вакцинаціею робити обстеження чи аналїзи, як-от загальний аналіз сечі чи крові, а6о мїряти тиск?

Нi, не треба.

Таких рекомендацій МОЗ та міжнародні медичні організа- ції не дають.

 • Чи можна вводити вакцини проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами?

Нi, не можна. Вакцинацію проти COVID-19 не роблять в один день з іншими вакцинами.

 • Зробили вакцинацію від COVID-19. Коли можна робити інші, планові щеплення?

Через 28 днів після другої дози вакцини проти COVID-19.

Якщо вакцинація проти ковіду е перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між вакцина- ціями можна скоротити до 14 днів.

 • Провели щеплення від іншої інфекційної хвороби. Коли тепер можна вакцинуватися від COVID-19?

Через 14 днів.

 • Зробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби (приміром, від сказу). Чи можна ïï робити i коли?

Жодних інтервалі в витримувати не потрібно. Необхідна екстрена вакцинація — робіть.

9O. Ввели вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 14 днів. Чи спрацюють вакцини?

Навіть в цьому разі так.

 • В людини с антитіла до вірусу SARS-CoV-2.

Значить, с захист, чи не так?

Складно поки відповісти.

Антитіла — то не весь імунітет — с різні його ланки, що за- безпечують протидію вірусам.

В кожної людини формусться різна гуморальна відповідь (тобто утворення антитіл). В когось більше, в когось мен- ше.

Поки ми не знасмо, який рівень антитіл с достатнім для за-

хисту, i чи можна покладатися суто на цей маркер в оцінці

«захищеності» людини.

Тривають дослідження цього питання.

 • Чи можна вакцинуватись одночасно від коронавірусу i грипу?

Наразі рекомендують розмежувати вакцинацію проти COVID-19 та введення вакцини проти інших їнфекційних хвороб щонайменше на 14 днів, в тому числі i для вакцина- ції проти грипу.

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Дитина перехворіла на COVID-19 в два місяці.  Коли     можна планово вакцинувати?

Дитину, що перехворіла на коронавірусну хворобу, вакци- нують після закінчення терміну ізоляції згідно з календа- рем щеплень.

 • Людина перехворіла на COVID-19. Коли i чи доцільно ïï вакцинувати проти цісї хвороби?

Через пів року після видужання, або раніше, як будуть вільні дози вакцини.

Рідко коли люди повторно хворіють на COVID-19 протягом шести місяців після хвороби. Хоча таке можливо.

Тому якщо в людини с задокументована історія хвороби, то вакцинацію можна перенести на пізніший час та вакци- нуватися уже через пів року після видужання від COVID-19.

Може бути таке, що людина перехворіла, але належить до пріоритетної групи i хоче вакцинуватися. Тоді можна ро- бити щеплення за таких умов: доз вистачае, й немас пре- тендентів з пріоритетної групи, які ще не хворіли. З-поміж рівних право в того, хто ще не хворів.

 • С антитіла IgG проти SARS-CoV-2. Який рівень антитіл треба мати, щоб не довелося вакцинуватися?

Антитіла — це добре, але вакцинуватися треба все одно.

По-перше, не існус стандартизованого кількісного універ- сального аналізу для визначення рівня антитіл. Можуть бути хибні чи непорівнянні результати, на які годі покла- датися.

По-друге, поки вивчають питання рівня гуморального іму- нітету (антитіл) та захищеності від інфекції  SARS-CoV-2. Ми не знасмо досі, «скільки достатньо» i чи можна так ка- зати в принципі.

Антитіла — то не сдина ланка противірусного захисту.

 • Людина хворіла на COVID-19 та отримувала реконвалесgентну плазму. Чи треба робити щеплення?

Вакцинацію осіб, які отримували моноклональні антитіла або плазму реконвалесцентів, тобто людей, які знаходять- ся на стадії одужання, в лікуванні COVID-19, слід відкласти принаймні на 6 місяців.

 • Вакцинована людина захворіла на COVID-19. Як лікувати?

Так само, як i невакцинованих.

Факт проведеної вакцинації проти COVID-19 жодним чином не повинен впливати на терапевтичну тактику паціснта з COVID-19.

 • 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Кому не можна робити щеплення проти

COVID-19?

Вакцинація протипоказана тим, в кого відомо про алергіч- ні реакції на будь-який з компонентів вакцини, була тяж- ка алергічна реакція на першу дозу вакцини, чи с гарячка (температура понад 38°C).

Застуда чи нежить з температурою менше за 38°C не с ле- решкодою для вакцинації. Разом з тим, зважаючи на те, що особа з ознаками застуди, підвищеною температурою може мати перебіг COVID-19, задля убезпечення від за- ражения SARS-CoV-2 медичних працівників i відвідувачів медзакладу не рекомендовано запрошувати на вакцина- цію осіб з такими симптомами.

Не можна вакцинувати людей, молодших ніж зазначено в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить, молодших не можна вакцинувати.

Ймовірно, що з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, але поки так.

 • Чи можна вакцинувати дітей та підлітків?

Спочатку вакцини будуть доступні лише дорослим. Справа в тому, що вакцини ще недостатньо досліджені у групі ді- тей i підлітків. Тому поки що ïx неможливо рекомендувати дітям.

У найближчому, як ми сподівасмося, майбутньому будуть отримані дані про ефективність вакцин для дітей. Як i у ви- падку з вакцинами для дорослих, потрібно буде отримати схвалення на ïï використання.

 1. Чи треба робити ПЛР-тест на вірус SARS- CoV-2 перед вакцинаціею? А раптом я хворію?

Нi, не треба, якщо у вас немас симптомів COVID-19.

 1. У людини інкубаційний період COVID-19 чи уже явна хвороба. Чи безпечною с вакцинація проти COVID-19 в такому разі?

Так, це питання вивчене i зроблено висновки, що вакцина- ція с безпечною.

Вакцинація під час хвороби чи інкубаційного періоду не збільшус ризик побічних ефектів та не впливас на тяж- кість перебігу.

 1. Чи с протипоказання до вакцинації людей
Інші новини  Російські найманці обстріляли з мінометів селище Опитне (фото)

старшого віку 65т?

Нi, старший вік не с протипоказанням до вакцинації проти COVI D-19.

Щобільше, саме люди старшого віку с групою ризику важ- кого перебігу хвороби. Саме вони ризикують померти че- рез цю хворобу чи ïï ускладнення, i тому вони мають бути вакциновані передусім. Це пріоритетна група для вакци- нації.

 1. В людини с системні захворювання. Які застереження щодо вакцинації?

Універсальної відповіді немас.

Слід приймати рішення щодо вакцинації, зважаючи на рі- вень імуносупресії й тип терапії. Рішення приймасться на підставі рекомендацій, що затверджені МОЗ України (На- каз МОЗ України №2070 від 11.10.2019).

 1. Людина вакцинована, але заразилася, i зараз в неї інкубаційний період.

На що чекати?

Не чекайте чогось страшного.

Вакцинувати людину під час інкубаційного періоду без- печно. При чому як від COVID-19, так i від інших хвороб.

Разом з тим, ми поки не знасмо, чи така вакцинація подіс

як екстрена імунопрофілактика i якось допоможе.

 1. Чи можна робити щеплення проти COVID-19 через тиждень після перенесеної ГРВІ?

Так.

Після ГРВІ чи застуди можна вакцинувати проти ковіду з будь-я ким інтервалом.

Едине протипоказання це фебрильна лихоманка. Якщо

вона е, слід почекати одужання.

1О6. Чи можна вакцинувати проти COVID-19 ВІЛ-позитивних людей?

Так, можна i треба.

Люди з ВІЛ е в групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19. Вакцини проти коронавірусу, що дозволені до використання в Vкраїні, відносяться до «інактивованих» вакцин i с безпечними для людей з ВІЛ. Вакцинація людей з ВІЛ регламентована чинним наказом №2070 МОЗ України від 11.10.2019.

 1. В людини — бронхіальна астма. Чи можна робити щеплення проти COVID-19?

Це питання хтось досліджував?

Так, можна робити щеплення.

Бронхіальна астма не с протипоказанням до вакцинації. Щобільше, астма с показаниям для пріоритетної вакци- нації, адже хворі на астму ризикують важко захворіти на COVID-19 чи померти від ускладнень. Їм необхідна ця вак- цинація.

I, так, це питання вивчали. В клінічних дослідженнях вак- цин брали участь люди з бронхіальною астмою та хроніч- ним обстуктивним захворюванням легенів, i в них не було ускладнень після вакцинації.

 1. Чи можна проводити вакцинацію проти COVID-19 людям з хронічним лейкозом в ремісїі, яким проводять протипухлинну терапію?

Так, в принципі можна.

Bci дозволені до застосування в Україні вакцини проти COVID-19 безпечні для людей з онкопатологісю.

Але с нюанси. Рішення щодо вакцинації приймасться з or- ляду на стаи імуносупресії чи проведення терапії кожно- му окремому паиіснту чи паиіснтці. Так, якщо паціент от- римус курсову хіміотерапію, вакцинацію можна провести уже через три місяці після ïï завершения.

В стадії ремісії i на тлі приймання протипухлинних препа- ратів вакцинацію можна робити.

Вакцинація людей з онкопатологісю регламентована чин- ним наказом №2070 МОЗ України від 11.10.2019.

 1. Які с обмеження щодо вакцинації проти

COVID-19 oci6 з алергісю в анамнезі?

Головне питання: на що в людини алергія. Алергії бувають різні — на різні речовини. Це не обов’язково компоненти саме цісї вакцини.

Треба знати, на що в людини алергія, та ознайомитися зі складом вакцини та розділом інструкції «Протипоказання».

Як i щодо інших вакцин, вакцини від COVID-19 слід вводити під наглядом лікаря, з відповідною  медичною допомогою у разі виникнення алергічних реакцій. Люди, які мали тяж- ку алергічну реакцію після введення першої дози вакцини проти COVID-19, не повинні отримувати другу дозу.

 1. А що робити, якщо я не знаю, чи е в мене алергія на щось зі складу вакцини?

Вакцинація проводиться медичними працівниками, які просять паціснта побути в лікарні/амбулаторії ще пів го- дини.

Якщо станеться важка реакція, а саме анафілаксія, вона станеться в цей проміжок часу, i людині нададуть невід- кладну допомогу.

 1. В мене алергія на пилок чи пил. Мені можна вакцинуватися проти COVID-19?

Так, можна.

Побутова чи сезонна алергії не с протипоказанням для жодної вакцинації, в тому числі i проти COVID-19.

Люди з полінозом чи алергійним ринітом можуть вакцину- ватися навіть в період загострення хвороби.

Протипоказанням до застосування вакцин проти COVID-19 с тяжка алергія до одного з компонентів вакцини або на попередню дозу вакцини.

 1. В складі вакцини Комірнатітм від Pfizer- BioNTech с якийсь «поліетиленгліколь». Що це?

Поліетиленгліколь (ПЕГ) — це водорозчинний полімер, не- іоногенна поверхнево-активна сполука. Його використо- вують в молекулярний біології для стабілізації розчинів чи осадження молекул. Ви точно мали справу з ПЕГ, коли користувалися шампунем чи тоніком для обличчя. Він не- ТОКСИЧ НИЙ.

Крім назви «поліетиленгліколь» використовуються i інші: ПЕГ, PEG, поліоксиетилен, ПOE, POE, поліетиленоксид, ПEO, PEO.

 1. Чи безпечно вводити людині поліетиленгліколь?

Так.

ПЕГ безпечний в разі зовнішнього та внутрішнього засто- сування.

Власне, одну з його форм застосовують як послаблюваль- ний засіб при закрепах, при чому в значно більших кіль- костях, ніж с у вакцині.

Як харчова добавка E1521 ПЕГ дозволений в країнах CC i в Україні.

Безпечно вживати до Зо мг/кг ваги людини, а це дуже ба- гато.

Немас доказів канцерогенності ПЕГ.

 1. Де ще застосовують поліетиленгліколь?

Це харчова добавка, проносний засіб, розчинник аро- матичних добавок i цукрозамінників, компонент кремів, мазей, в тому числі i для відкритих ран. Ним обробляють фрукти для утворення захисної плівки. Ви точно стикалися з ПЕГ без жодних прикрик наслідків.

 1. 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Чи можна вагітним жінкам вакцинуватися?

Треба, але поки не дуже ясно, чи можна. мPHK вакцинами

— можна.

мРИ К вакцини с від Pfizer (Комірнатітм) та Moderna (наразі

в Україні не заресстрована).

Вагітні жінки можуть важче переносити хворобу i с гру- пою ризику. Проте, вони не брали участь в клінічних дослі- дженнях вакцин. Тому наразі дуже мало даних для виснов- ків щодо безпечності.

Якщо вагітна жінка мас високий ризик захворіти на COVID-19 (бо працюс в сфері охорони здоров’я) чи мас су- путні захворювання, які можуть сильно ускладнити пере- біг хвороби, то з лікарем можна обговорити можливість вакцинації. Цілком може бути таке, що користь вакцинації перевищус можливі ризики.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19

При дослідженні вакцин проти COVID-19 у вагітних тварин не було виявлено жодних побічних ефектів на перебіг ва-

В принципі, жодна вакцина проти COVID-19 не с атенуйо- ваною (не містить «живого» мікроорганізму) чи загрозли- вою в інший спосіб, тому проблем бути не мас. Але наразі нам бракус якісних доказів для формулювання загальних настанов. Ми перестраховусмося.

 1. Ввели першу дози вакцини, а потім жїнка завагітніла. Як бути з другою дозою вакцини?

Зробити після пологів чи іншого вирішення вагітності.

 1. Чи треба про всяк випадок перед щепленням робити тест на вагітність?

Ні. Немас рекомендації про рутинне тестування жінок на вагітність перед вакцинацісю проти COVID-19.

 1. Жінка годуе грудьми i мае вакцинуватися. Чи треба переривати ГВ після щеплення?

Нi, не треба. Немас застережень для вакцинації жінок під час лактації.

 1. Як вакцинують вагітних медпрацівниць?

МОЗ України прийняв рекомендації, що вакцинація вагіт- них медичних працівників може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику — користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікуван- ня та важкого перебігу COVID-19 у вагітних. Эвичайно, що рішення приймасться після консультації лікаря та отри- мання згоди від жінки.

 1. Чи можна вакцинувати людей з онкологічними хворобами?

Загалом, так.

3 одного боку, такі люди — в групі ризику i ризикують важ- ко перехворіти. Вакцини не можуть спричинити захворю- вання навіть на тлі імуносупресії, бо не с живими та лов- ноцінними вірусами.

3 іншого боку, імуносупресія може означати, що вакцина- ція не матиме належного ефекту. Тому слід брати до уваги

період захворювання й терапії — можливо, варто почекати з вакцинацісю, чи зробити ïï перед курсом хіміотерапії.

 1. Чи с визначений порядок вакцинації людей з онкологічними хворобами?

Так, це регламентовано.

V відповідності до Наказу МОЗ Vкраїни №2070 від 11.10.2019

«Про внесення змін до Календаря профілактичних ще- плень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень» підпункту 5.10:

«Вакцинація осіб із злоякісними новоутвореннями»:

«Щеплення інактивованими вакцинами/анатоксинами проводиться через 3 місяці після завершения курсу хі- міотерапії. Інактивовані вакцини для імунокомпетент- них, що отримують підтримувальну хіміотерапію, вво- дяться за віком відповідно до Календаря щеплень. Імунна відповідь на проведену вакцинацію на тлі хімі- отерапії може бути недостатньою для забезпечення за- хисту без отримання лабораторного підтвердження».

 1. Як вакцинують проти COVID-19 людей

з автоімунними захворюваннями?

Зважають на приймання імуносупресивних препаратів та рівень імуносупресії. Якщо вона надто сильна, то чекають завершения терапії; якщо низька, та імунну систему наразі ніщо особливо не пригнічус, то можна робити без очіку- вання.

це регулюс Наказ МОЗ України №2070 від 11.10.2019 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Vкраїні та Переліку медичних протипоказань до прове- дення профілактичних щеплень», зокрема, підпункт 5.6 —

«Вакцинація під час проведення імуносупресивної терапії»:

«Щеплення осіб з високим рівнем імуносупресії інак- тивованими вакцинами проводяться після закінчення терапії. Щеплення осіб з низьким рівнем імуносупресії інактивованими вакцинами проводять на тлі прийому препаратів».

Критерії рівнів імуносупресії приводяться в цьому наказі.

 1. Як правильно вакцинувати проти COVID-19 oci6 з тяжкими порушеннями згортання крові (коагулопатіями)?

Згідно з настановами МОЗ.

С Наказ МОЗ України №2070 від 11.10.2019 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Vкраїні та Переліку медичних протипоказань до проведення профі- лактичних щеплень», підпункт 5.16 — «Вакцинація під час захворювань, що характеризуються тяжкими порушення- ми згортання крові»:

«Потрібно використовувати тонку голку (розмір 23G або меншого розміру), i після введення вакцини засто- совувати легку компресію на ділянку введення (без тертя) протягом щонайменше 2 хв.

Паціснт або члени сім’ї, батьки повинні бути проінфор- мовані про ризик розвитку гематоми від ін’скції.

Паціснти, які отримують антикоагулянтну терапію, мо- жуть мати такі самi ризики щодо кровотечі, як i паці- сити з дефіцитами факторів згортання крові, тому слід дотримуватися тих самих рекомендацій щодо внутріш- ньом’язового введення вакцин».

 1. Людину один раз вакцинували проти COVID-19, а потім вона захворіла. Чи треба колоти другу дозу вакцини? Якщо так,

то коли?

Можна почекати шість місяців після одужання i ввести

другу дозу.

Якщо паціснт входить до групи пріоритетної імунізації, хоче вакцинуватися раніше, та при цьому вистачас доз вакцин для інших людей з пріоритетної категорії, то можна робити i раніше. Тобто якщо всім довкола вистачас вакци- ни та немас інших претендентів, яким потрібніше, то вак- цинуйтеся.

 1. 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Хто підлягас прїоритетнїй вакцинації проти COVID-19?

Ti, хто ймовірно важко перенесе COVID-19 чи помре через цю хворобу чи ïï ускладнення, або наражаються на підви- щений ризик захворіти. Вакцини та потужностей бракус, аби вакцинувати всіх й одразу.

Початковий етап кампанії з вакцинації розпочнеться з

«першої хвилі» — до колективів приїжджатимуть мобільні бригади.

Під час першого етапу отримають щеплення:

 • Yci працівники мобільних бригад з вакцинації.
  • Yci медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють у закладах, де на- дають стаціонарну допомогу хворим на CoVID-19.
  • Yci працівники лабораторій, які проводять лаборатор-

ні дослідження на COVID-19.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19

Yci працівники екстреної медичної допомоги, включ-

 • Люди, які перебувають у спеціалізованих закладах, та працівники цих установ (інтернати, будинки  для літ- ніх людей тощо).
  • Працівники спеціалізованих закладів (інтернатів, бу- динків для осіб похилого віку тощо).
  • Військовослужбовці (включно зі Збройними силами України та Наиіональною гвардісю України), які бе- руть участь в Операції об’сднаних сил на Сході Укра-

ЇНИ.

 1. Хто платить за вакцинацію медичних працівників, i чи вакцинація проти COVID-19 с добровільною?

Вакцинація с безоплатною та добровільною.

Однак зробити щеплення настійно рекомендусться. Це за- хистить не лише вас самих, але i може мати ефект захисту й оточуючих.

 1. Чому існують пріоритетні групи для вакцинації проти COVID-19 та етапи проведення вакцинації?

Зрештою всі мають пройти вакцинацію. Та, на жаль, швид- ко ue не зробити, тому робитимемо по черзі — починаючи з тих, кому найпотрібніше.

Спочатку щеплення отримають медичні працівники, які лі- кують від COVID-19 i самi постійно наражаються на небез- пеку тяжкого перебігу хвороби. До того ж пріоритетними групами визначено всіх, кто працюс у сфері безпеки i жит- тсдіяльності держави. Потім отримають вакцину люди, що ризикують не пережити хворобу чи важко перехворіти й потребувати інтенсивної терапії.

 1. Як вакцинуватимуть в Україні?

Вакцинація уже почалася 24 лютого 2o21 року. Вона вже відбувасться. Кожна наступна категорія мас умовно мен- ший ризик заразитися, ніж попередня.

Етап 1. Вакцинація людей із критичним ризиком зарази- тися i захворіти COVID-19, а також фахівців, які працюють у сфері протидії пандемії COVID-19.

Планове охоплення: близько 367 000 — <1 % від загальної кількості людей в Україні.

Вакцинують мобільні бригади.

Етап 2. Вакцинація людей із надзвичайно високим ризи- ком заразитися COVID-19, а також всіх медичних праців-

ників, які не увійшли до першого етапу.

Планове охоплення: близько 2,5 мільйона — 6,1% від за- гальної кількості людей в Vкраїні.

Вакцинують лікарні первинної медичної допомоги i мо-

більні бригади.

Етап 3. Вакцинація людей із високим ризиком інфіку- вання та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життсдіяльності держави.

Планове охоплення: близько 7,2 мільйона — 17,1% від за- гальної кількості людей в Україні.

Вакцинацію здійснюють заклади первинної медичної до- помоги i мобільні бригади.

Етап 4. Вакцинація людей із підвищеним ризиком зара- зитися i захворіти COVID-19 та спеціалістів, які працюють у сфері безпеки та критично важливій інфраструктурі.

Планове охоплення: близько 11 мільйонів — 26% від за- гальної кількості людей в Україні.

Вакцинацію здійснюють заклади первинної медичної до- помоги i мобільні бригади.

Етап 5. Коли вакцинують всі попередні критичні катего- рії i вакцини буде достатньо, почнуть вакцинувати всіх старших за 18 років людей.

Це — близько 13 мільйонів.

 1. Як буде організований процес вакцинації?

Два способи організації процесу вакцинації від COVID-19: мобільні бригади та пункти вакцинації

Мобільні бригади приїздять до колективів медиків, пра- цівників соціальної сфери, освітян, військовослужбовців тощо, а також туди, де потрапити до лікарні важко чи не- можливо. Планусться залучити до 600 таких бригад.

Медичні працівники проводять вакцинацію всіх людей за попереднім записом. Для цього потрібно додатково залу- чити до 43оо пунктів щеплень та організувати процес так, аби не порушувати рутинної вакцинації.

 1. Чи буде доступною вакцинація проти

COVID-19 для громадян України

на тимчасово окупованих Російською

Федерацісю територіях?

Так, у пунктах щеплень на територіях, підконтрольних Україні.

Це стосусться громадян Vкраїни, які живуть на тимчасово окупованих територіях  Донецької й Луганської областей та АР Крим.

 1. Що таке мобїльна бригада з вакцинації i хто до неї входить?

Мобільна бригада — це команда з медичних працівників та водія, що приїздять i проводять вакцинацію на місці. Не ви йдете до лікарів, а лікарі — до вас.

Мобільна бригада складасться з лікаря/лікарки та лікаря/ лікарки резерву, двох медичних сестер/братів, медсестри/ медбрата резерву та водія.

Нам потрібно близько 600 мобільних бригад для прове- дення перших чотирьох етапів вакцинації.

Наразі с майже 35o бригад, i цього достатньо для першого та другого етапів вакцинації.

Загалом понад 2500 фахівців та фахівчинь працюватимуть в мобільних бригадах.

 1. Як будуть розподіляти вакцини проти COVID-19 регіонами України?

Поділять на всіх.

Відповідно до наказу МОЗ України, вакцини розподіляють між 25 областями України, i обласні центри розподіляють вакцини на місцевому рівні.

 1. Скільки додаткових пунктів щеплення створять?

БлИзьКО 4250.

Це потрібно для того, щоб рутинна вакцинація i щеплення від COVID-19 не перетиналися.

 1. Людина входить до пріоритетної групи вакцинації. Але коли була ïï чи його черга вакцинуватися, з об’ективної причини

не змогла зробити щеплення. Чи можна зробити це пізніше?

Так, на наступному етапі вакцинації.

Це питання треба вирішувати з сімейним лікарем та ме- дичним персоналом, що робить щеплення.

 1. Чи видаватимуть «паспорти вакцинації»? Які документи підтверджуватимуть щеплення?
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19

Наразі «паспорти вакцинації» не узгоджені на міжнарод- ному рівні. Україна зможе запровадити цифрові чи анало- гові «паспорти», щойно отримас чіткі вимоги до них від міжнародних партнерів (CC, ВООЗ тощо).

Поки «паспорти вакцинації» не впроваджені, українці отримуватимуть довідку про проведення щеплення від COVID-19, оформлену згідно з чинними положеннями про щеплення.

 1. Що таке механізм COVAX?

COVAX — це глобальна ініціатива, створена заради приско- рення розробки, виробництва та розподілу вакцин проти COVID-19, зокрема з-поміж країн, що розвиваються. Украї- на отримас части ну вакцин саме через COVAX.

Це будуть якісь «другорядні вакцини»? Ні. COVAX постачас в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до ресстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взасмодіс з ви- робниками та партнерами щодо закупівлі вакцин, а також їхнього перевезення, логістики та зберігання.

 1. Коли i що дасть Україні ініціатива COVAX?

vкраїна серед країн, що отримають партію вакцин проти COVID-19 найперші. Перший «транш» вакцин — це близько 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer. Вони приїдуть в Україну одразу після узгодження юридичних питань.

Наступний «транш» вакцин буде до середини літа 2021. Ми очікусмо отримати 2,2-3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

 1. Що робить держава для отримання вакцин проти COVID-19?

Взасмодіс з глобальною ініціативою COVAX, що розподіляс вакцини між країнами, та планус державні закупівлі вакцин.

 1. Вакцини слід перевозити відповідно до певних вимог. Як ge забезпечать?

Це зроблять підрядники, що виграли тендер на перевезен- ня, i державне підприсмство «Укрвакцина».

Вакцину Комірнатітм від Pfizer привезе ТОВ «Фармасофт». 10 лютого за результатами тендеру для МОЗ було визна- чено, що логістична компанія ТОВ «Фармасофт» займа- тиметься логістикою вакцин від COVID-19, які потребують ультранизьких температур (-60…-9О°С). Відкритий тендер проведено проектом USAID «Безпечні, доступні та ефек- тивні ліки для українців» (SAFEMed), який виконусться міжнародною організацісю MSH (Management Sciences for Health) у відповідності до міжнародних закупівельних процедур. Тобто тендер відбувся прозоро.

Вакцини, що не потребують ультранизьких температур зберігання, й можуть зберігатися за умов від +2 до +8°C, будуть доставлені на обласні склади ДП «Укрвакцина».

 1. Як ресструють в Україні вакцини проти

COVID-19?

Э одного боку, бюрократія сильно спрощена, аби приско- рити процес, з іншого боку, ми не будемо завозити «що завгодно».

Ti вакцини, що схвалені ВООЗ для екстреного використан- ня, в Україні ресструватимуть за спрощеною процедурою. Це регулюс ухвалений Верховною Радою України законо- проект.

8 лютого Кабмін заборонив в Україні ресстрацію росій-

ських вакцин, зокрема Sputnik V, бо Російська Федерація

це країна-агресор.

 1. Як відмовитися від вакцинації?

Відмовитися письмово в документі «інформована згода».

Факт відмови від щеплення засвідчусться підписом реци- піснта (той, кого мають щепити) вакцини або його опіку- ном у відповідній клітинці затвердженої МОЗ України фор- ми 063-27o «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або ту- беркулінодіагностики».

 1. Чи може лікар поїхати за кордон, аби вакцинуватися?

Поїхати так, але отримати щеплення — поки що ні.

Наразі різні держави світу безоплатно  вакцинують про- ти COVID-19 передусім визначені пріоритетні групи. Най- ближчим часом не варто очікувати, що вакцини стануть комерційно доступні для всіх охочих.

 1. В мене немас щеплення від COVID-19, але я планую  закордонну  подорож. Чи зможу я виїхати з країни?

Поки що так, а що далі — невідомо.

Наразі відсутність вакцинації не с перешкодою для вну-

трішніх i міжнародних поїздок.

Разом з тим, в міру прогресу вакцинальної кампанії в світі, можливі зміни правил. Може бути таке, що без вакцинації не можна буде в”іхати в якісь країни.

 1. 100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Подпись: OЗвїдки             на фїнансування мобільних бригад щеплення?

Від Національної служби здоров’я України (НСЗУ). 3 ними треба укласти угоду, аби отримати фінансування мобіль- ної бригади.

Вакцинація населения від COVID-19 — це гарантована ме- дична послуга, яку покривас НСЗУ. Зараз вона оголосила про підписання договорів: с перелік закладів, що брати- муть участь у вакцинації, i вони мають погодитися та укла- сти договір з НСЗУ, аби отримати гроші. Що це за заклади, визначае міністр охорони здоров’я (він же — керівник робіт з ліквідації наслідків епідемії COVID-19). Тобто не кожен за- клад може долучитися.

В перший місяць бригада отримас від HC3V 824o гривень, аби підготуватися до роботи. Далі план такий: бригада вак- цинус людей i фіксус це в електронному ресстрі. Напри- кінці кожного місяця HC3V оплачуватиме зроблену робо- ту: 25 грн за першу дозу введеної вакцини i 60 грн за другу.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19Подпись: OТакого, що бригада працюс нелімітовано багато, а

одні i ті ж, не буде.

 1. Як укласти договір з НСЗУ про вакцинацію

від COVID-19?

Зголоситися та відповідати вимогам до закладу, що вакци-

нус від COVID-19.

Пакет послуг, який оплачус НСЗУ i про який йде мова, на- зивасться «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавїрусом SARS-CoV-2».

Вимоги до закладу, що може вакцинувати від COVID-19, такі:

 • Він с в переліку закладів. Ви можете знайти його за посиланням httдs://bit.lv/3w6d4ro. Посилання для скачування файлу «Перелік» — внизу сторінки.
  • В закладу с холодильники для збереження вакцин із дотриманням холодового ланцюга, й температур- ні дата-логери для відстеження температури. Тобто можна отримати i зберігати вакцину, щоб вона не зі- псувалася.
  • Мати оснащене місце для проведення вакцинації. Воно мае відповідати галузевим стандартам. Зрозу- міле пояснення вимог до приміщення, в якому вакци- нують, тут: httдs://bit.lv/39k93qd
  • Люди можуть чекати на вакцинацію i чекати пів го- дини після неї так, щоб не було натовпів i скупчень. Тобто, с де розмістити людей.
  • Забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного паціснта, якщо інше не передбачено інструк- цісю виробника вакцини від COVID-19.
 1. Чи можна зробити щеплення проти

COVID-19 у приватних медичних закладах?

Наразі, ні, бо вакцин бракус для критично важливих чи вразливих груп людей.

 1. Мені кажуть, що вакцина с, але вона

платна. Брати?

Нi, скаржитися на гарячу лінію МОЗ: 800 60 20 19.

Вакцинація для груп ризику, визначених у Дорожній карті, с безоплатною. За вакцину платять держава та донори — благодійні організації. Також Україна отримус вакцину че-

рез глобальну ініціативу COVAX безкоштовно, за рахунок внесків від інших країн та приватних донорів. Якщо вам пропонують заплатити за вакцинацію в державній клініці, будь ласка, повідомляйте в контакт-центр МОЗ України з питань COVID-19 за телефоном: 800 60 20 19.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
 1. Яка думка Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо COVID-19?

3 позицісю НТГЕІ ви можете ознайомитися за посиланням: httgs://ghc.orq.ua/gro-centr/ntqei

 1. Де я можу отримати відповіді на запитання про вакцинацію від COVID-19?

За посиланням httgs://vaccination.covid19.qov.ua/

 1. Як записатися на вакцинацію проти

COVID-19?

Через сайт чи застосунок «Дія», за гарячою лінісю МОЗ, в свого сімейного лікаря, або це робить ваш роботодавець.

Записатися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 можна через додаток або веб-сайт «Дія». Для цього перей- діть за посиланням: httgs://id.diia.qov.ua

Або через гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.

Якщо ви працівник сфери охорони здоров’я, освіти, соці- альної сфери, працівник чи мешканеиь спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо), вій- ськовослужбовець чи військова, працівник (працівниця) критично важливих структур державної безпеки, то вас мають записати вашi роботодавці. Переконайтеся, що вони це зробили.

до критично важливих структур належать Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвар- дія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба й Служба безпеки України.

Стор. 70 •     Розділ Х. Додаткова Iнформація про вакцинацію проти COVID-19

 1. Яка думка ВООЗ про вакцини проти

COVID-19?

Оновлення інформації про вакцини, часті запитання про вакцинацію й боротьбу з пандемісю можна знайти на сайті ВООЗ https://bit.lv/3w6ф0ZW.

100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19